Vand og Affald

Pr. 1. august kan asbest kun afleveres på genbrugsstationen i Svendborg

Reglerne for aflevering af asbestholdigt materiale på genbrugsstationerne ændres. Ændringerne sker med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for vores medarbejdere. 

Fra den 1. august vil det derfor kun være muligt at aflevere asbestholdigt materiale på genbrugsstationen i Svendborg, hvor der bliver opsat nye containere med udsugning og vandingsmuligheder. Dette vil minimere risikoen for, at medarbejderne udsættes for asbeststøv.

Borgere, der plejer at benytte sig af genbrugsstationen i Hesselager, og som ønsker at aflevere mere end, hvad der svarer til 15 asbestholdige plader, kan kontakte Vand og Affald på tlf. 63 21 55 15.

De nye regler medfører følgende nye retningslinjer, når du ønsker at aflevere asbestholdigt materiale på genbrugsstationen i Svendborg:

- Kontakt personalet inden du afleverer asbestholdigt materiale
- Hele tagplader afleveres som de er
- Støvende asbestholdige byggematerialer skal være pakket ind i to lag plastik ved aflevering. Eksempler på byggematerialer kan være:
Knuste plader af eternit, eternitskifer og asbestholdig loftbeklædning
Støv og slam fra rensning af asbestholdige tagplader
Mos og blade fra rensning af tage med asbestholdige tagplader
Isoleringsmateriale med asbest fra f.eks. fjernvarmerør