Vand og Affald

Nu kan der igen bades ved Smørmosen

Prøveresultatet fra den vandprøve, der blev udtaget mandag den 29. juli, viser ingen tegn på at vandet er forurenet med E. coli. Det betyder, at det igen er muligt at springe ud i bølgen blå ved Smørmosen.

Af forsigtighedsmæssige årsager har kommunen siden søndag frarådet badning ved Smørmosen, da vi hos Vand og Affald ikke kunne udelukke et muligt overløb fra én af vores pumpestationer i en kortere periode om aftenen lørdag den 27. juli. 
Den primære årsag til den midlertidige driftsforstyrrelse var, at vores pumpe ved Smørmosen var tilstoppet af vådservietter. Samtidig opdagede vi desværre en systemfejl, som medførte en mindre forsinkelse på vores alarmsystemer.

Vi vil endnu engang benytte lejligheden til at understrege vigtigheden af, at toilettet aldrig må bruges som skraldespand.

Rigtig god badetur:)