Vand og Affald

Trafikinformation i forbindelse med etablering af ny regnvandsledning i Bregningevej

Spærring af krydset Bregningevej/Vindeby Birkevej

Bregningevej vil ved Vindeby Birkevej blive spærret for gennemkørsel fra 11. november til 6. december 2019.

Der vil være omkørsel ad Bratenvej mfl. i henhold til skiltningen.

Læs mere under fanen ”Her graver vi!”