Vand og Affald

Adgangsvej til skraldepanden

Her kan du se kravene til adgangsvejen på din grund:

 • Jævnt og fast underlag af fliser eller asfalt
 • Højst 25 meter lang
 • Mindst 90 centimeter bred
 • Frihøjde på mindst 2 meter
 • Ingen stigninger over 10 centimeter pr. meter
 • Ingen trapper eller trin
 • Godt lys i den mørke tid
 • Ryddet for sne og saltet eller gruset
 • Håndtaget på skraldespanden skal vende ud mod skraldemanden
 • Havelåger kan stå åbne af sig selv
 • Tydeligt husnummer

Hvis adgangsforholdene ikke er i orden, skal din affaldsbeholder sættes frem til farbar vej senest kl. 6.00 på afhentningsdagen.