Vand og Affald

Mission mindre restaffald

Plast, pap, papir og andre genanvendelige materialer havner hver dag i Genbrugsstationens container til restaffald – og bliver derfor brændt i stedet for genanvendt. I uge 40 sætter VA fokus på restaffald og hjælper dig med at få sorteret det sidste – med en kop kaffe, en snak og et smil.

En papkasse, sammenkrøllet papir, rene urtepotter af plast – hver dag kan genbrugsvejleder Åsa Roth fiske lidt af hvert op fra Genbrugsstationens container, der ellers er øremærket restaffald.

Materialerne skulle i virkeligheden have været sorteret fra til genanvendelse, og faktisk viser undersøgelser, at godt halvdelen af de ting, der hver dag havner i ”restaffald”, kan gå til genanvendelse.

Men når de først er endt som restaffald, bliver de i stedet brændt af. Derfor sætter Genbrugsstationen på Miljøvej 10 i Svendborg i uge 40 fokus på at få sorteret affaldet endnu mere.

Ingen løftede pegefingre
”Vi inviterer vores gæster til en kop kaffe og en snak – og så hjælper vi dem med at få sorteret det sidste af deres affald, så vi undgår at få det forkerte i restaffaldet. Men der bliver ikke nogen løftede pegefingre”, lover genbrugsvejleder Åsa Roth fra VA.

Målet er at bringe mængden af restaffald ned, så materialerne i stedet kommer de rigtige steder hen. Det er der rigtig meget miljø i – men faktisk også økonomi.

”Miljømæssigt er det indlysende, at jo flere materialer, vi kan genanvende, jo færre nye skal der produceres. Men økonomisk giver det også god mening, for hver gang, vi sender noget til forbrænding, koster det os penge, mens vi ofte tjener penge på de materialer, der bliver genanvendt. De penge kan vi bruge på at lave billigere og bedre affaldsordninger”, siger direktør i VA, Ole Steensberg Øgelund.

Direktøren er med på genbrugspladsen
Det er både medarbejdere fra genbrugsstationen og deres kolleger fra andre dele af VA, der er med til at bemande restaffaldscontaineren i uge 40. Ole Steensberg Øgelund er selv med den ene af dagene og har ligesom sine øvrige kolleger været på kursus på genbrugsstationen, så han er opdateret på viden om affald.

”Det er en god måde at få viden om, hvad ens kolleger laver. Hos VA har vi jo mange forskellige slags opgaver, nogen arbejder på renseanlæg, reparerer vandledninger eller tager sig af kloakker. På den her måde får vi viden om hinandens arbejde – og får talt med kolleger, vi ikke er sammen med i hverdagen”, siger Ole Steensberg Øgelund.

Det er Genbrugsstationen på Miljøvej 10 i Svendborg, der har fokus på restaffald alle hverdage i uge 40 (1.-5. oktober) fra 10-18.