Vand og Affald

Brug aldrig toilettet som skraldespand

De fleste af os tænker ikke over, hvad der sker, når vi har trukket ud i toilettet - spildevandet er "væk", og vi skal ikke bekymre os mere om det. Men spildevandet er ikke væk - det er bare ikke synligt for os længere. Sådan skal det også være, og vores kloaksystemer og renseanlæg sørger for, at spildevandet bliver renset og sendt ud i vandkredsløbet igen.

Når vi bruger kloaksystemet forkert, skaber det problemer
Men ligesom mange andre spildevandsselskaber oplever VA, at der ender mange "forkerte" ting i toilettet. Ting, som kloaksystemet ikke kan håndtere, og som ender med at skabe forstyrrelser i systemet.

Derfor sætter vi med kampagnen "Brug aldrig toilettet som skraldespand" fokus på at få de "forkerte" ting ud af toilettet og ned i skraldespanden.

Hvad er det, der havner toilettet
Egentlig er det kun toiletpapir og de ting, du selv har spist, der må ende i toilettet. Men mange andre ting ender der - gebisser, underbukser og mobiltelefoner er nogle af de mere kuriøse.

Dog er det især vådservietter til børn (cirka 75%), der ender forkert. Dertil kommer andre slags klude, hygiejnebind, vatpinde og plast. 

Hvad sker der, når vi bruger toilettet som skraldespand
Når du bruger toilettet som skraldespand – til eksempelvis brugte vådservietter – giver det fællesskabet en økonomisk og nogle gange miljømæssig omkostning.

Affaldet/kludene sætter sig fast i spildevandspumperne med efterfølgende akut udkald af vores spildevandsteam. Hos VA bruger vi omtrent 400 timer årligt på at rense pumper for uvedkommende ting.

Omsat til penge koster det borgerne i Svendborg årligt omkring 140.000 kr. - bare fordi nogen smider det forkerte i toilettet. Dertil kommer, at det slider unødigt på vores materiel, og at vi risikerer nødoverløb af spildevand til åer og hav.

Ikke mindst er der en arbejdsmiljørisiko hver gang, en medarbejder skal stikke hænderne i en pumpe, hvor der kan gemme sig eksempelvis kanyler eller andet skadeligt.

Hvad gør vi
Vi spreder budskabet på forskellige platforme. Vores spildevandsbiler har fået ny "pynt", der fortæller om budskabet, og vi "reklamerer" på infostandere, i pressen og med små historier på vores facebookside. Samtidig kommunikerer vi direkte med beboerne i de områder, hvor der er særligt store problemer med affald i toilettet.