Vand og Affald

Administrationsgebyr på erhvervsaffald afskaffes pr. 1. januar 2019

Afskaffelse af administrationsgebyr på erhvervsaffald

Fra 1. januar 2019 har et flertal i Folketinget vedtaget at afskaffe administrationsgebyret på erhvervsaffald. Omkring 300.000 danske virksomheder har gennem de seneste 10 år betalt et administrationsgebyr til dækning af kommunernes administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet.

Det vurderes, at omkring halvdelen af indtægterne fra gebyret er gået til selve opkrævningen samt sagsbehandlingen af ansøgninger om fritagelse for gebyret. Dette danner baggrunden for, at virksomhederne nu slipper for at betale det årlige gebyr.