Vand og Affald

Referat fra dialogmøder om nye affaldsordninger

Den 27. marts og den 25. april holdt vi dialogmøde om de kommende affaldsordninger.
 
 
 
BAGGRUND
I 2020 skal alle husstande i Svendborg Kommune sortere meget mere affald.
 
Vi skal væk fra ”brug og smid væk-tankegangen” og i stedet lade os inspirere af naturen, hvor affald ikke eksisterer, fordi døde planter og dyr indgår i et kredsløb, og materialer anvendes igen og igen og igen.
 
Hvad skal der ske?
Alle ejerboliger får tildelt to 240 liters spande med to rum i hver.
I den ene spand skal du aflevere madaffald i ét rum og restaffald i det andet. Madaffaldet skal lægges i poser, der udleveres af os. Mad- og restaffaldsspanden bliver tømt hver 2. uge.
I den anden spand skal du aflevere papir og pap i ét rum og metal og glas i det andet. Denne spand – ressourcespanden - bliver tømt hver 4. uge.
 
Plast skal afleveres på genbrugsstationen eller til storskrald, som vi omdøber til "Genbrugsbilen". Genbrugsbilen bliver en ordning, hvor man kan bestille afhentning op til 12 gange årligt.
 
Andels-, lejeboliger og andre, der deles om renovationen, skal også sortere men får ligesom i dag fælles containere efter aftale med os.
 
Fremover tilhører spandene os, hvilket betyder, at du ikke selv skal betale for indkøb og vedligehold.
 
Afhentning af haveaffald bliver en frivillig ordning, som man skal tilmelde sig, hvis man vil benytte sig af den. 
BilagStørrelse
Referat af dialogmøde om Svendborg Uden Affald 27. marts 2019.pdf1.23 MB
FINALreferat af dialogmøde om Svendborg Uden Affald 25. april 2019.pdf1.58 MB