Vand og Affald

Studiejob: Vil du arbejde med genbrug og ha "fingrene i jorden"?

På en af vores genbrugsstationer opstarter vi i løbet af foråret et forsøgsprojekt med direkte genbrug.
I den forbindelse søger vi en eller flere studerende til weekender og sommerferie.

Dine arbejdsopgaver vil være at hjælpe med vurdering af og oprydning i genbrugseffekter, samt registrering. Der vil også være almindelig vejledning af kunder på genbrugsstationen.

Vi forventer at du er over 18, udadvendt, interesseret i området og kan arbejde selvstændigt.

Til gengæld tilbyder vi et praktisk arbejde, hvor du risikerer at blive beskidt (du får arbejdstøj), og hvor du lærer en masse om affald og genbrug og kommer til at være ude en stor del af tiden.

Opstart omkring 15. maj, timeantal aftales ved ansættelse. Stillingen er i første omgang begrænset til et halvt år, med mulighed for forlængelse.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kontakt produktionschef Morten Schytte på tlf. 63215511.
Ansøgningen sendes til post@vandogaffald.dk, skriv ”studiejob” i emnefeltet.

Om Vand og Affald: Vi sørger for rent drikkevand og håndtering af affald og regn- og spildevand i Svendborg Kommune. Vi er cirka 80 medarbejdere fordelt på seks renseanlæg, to genbrugsstationer, et team for transport af spildevand, et drikkevandsteam, et anlægsteam og administration. Vi tilbyder en arbejdsplads med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at udvikle sig. Som virksomhed er vi i gang med en grøn omstilling af vores aktiviteter, også inden for affaldsområdet, hvor der er øget opmærksomhed på genbrug og genanvendelse.