Vand og Affald

Mission mindre restaffald

Hver dag ender store mængder brugbare materialer i genbrugsstationens container til restaffald og bliver brændt – selvom de kan genanvendes. Da genbrugsstationen sidste år satte fokus på bedre sortering, faldt mængden af restaffald med en tredjedel – derfor gentager de nu projektet.

Papkasser, urtepotter af plast, dåser fra kattemad – hver dag havner der store mængder af brugbare materialer i genbrugsstationens container til restaffald.

Når materialerne havner i restaffald, er rejsen slut: De bliver brændt og ender som fjernvarme i vores radiatorer. I stedet kunne materialerne tage en tur mere i kredsløbet og anvendes igen og igen. 

Undersøgelser viser, at godt halvdelen af de ting, der hver dag havner som ”restaffald”, er sorteret forkert og i stedet kan gå til genanvendelse, og da genbrugsstationen sidste år i en uge satte fokus på at få sorteret kundernes affald endnu bedre, faldt mængden af restaffald da også med en tredjedel.

Derfor gentager VA projektet – og omdøber uge 18 til ”mission mindre restaffald”.

Kaffe og en snak
”Restaffald burde kun være den del af vores affald, som vi ikke kan genanvende, eksempelvis på grund af teknologiske udfordringer eller fordi det simpelthen er for dårlig kvalitet. Men hver dag ender værdifulde ressourcer som restaffald, og det skal vi gøre noget ved”, siger genbrugsvejleder Åsa Roth.

Derfor inviterer VA genbrugsstationens gæster på en kop kaffe og en snak – og hjælper dem med at sortere det sidste affald, så det kommer de rigtige steder hen.

Direktøren er med på genbrugspladsen
Det er både medarbejdere fra genbrugsstationen og deres kolleger fra andre dele af VA, der er med til at bemande restaffaldscontaineren i uge 18.

Direktør Ole Steensberg Øgelund er selv med den ene af dagene og har ligesom sine øvrige kolleger været på kursus, så han er opdateret på viden om affald.

”Det er en god måde at få viden om, hvad ens kolleger laver. Hos VA har vi jo mange forskellige opgaver, nogen arbejder på renseanlæg, reparerer vandledninger eller tager sig af kloakker. På den her måde får vi viden om hinandens arbejde – og få talt med kolleger, vi ikke er sammen med i hverdagen”, siger Ole Steensberg Øgelund.

Mission mindre restaffald

29. april til 3. maj (alle hverdage i uge 18) på genbrugsstationen, Miljøvej 10 i Svendborg

30. april og 2. maj på genbrugsstationen, Industrivej 1 i Hesselager