Vand og Affald

Bestyrelsen

Medlemmerne i bestyrelsen for Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg Forsyningsservice A/S, Svendborg Forsyning A/S: 

Søren Kristian Kongegaard, Formand 
Arne Knudsen, Næstformand
Niels Christian Nielsen
Birger Jensen
Per Nykjær Jensen
Jesper Kiel
Claus Mogensen
Hans Jordan Kroman
Peer Munk

Medlemmer i bestyrelsen for Svendborg VE A/S:

Søren Kristian Kongegaard
Niels Chr. Nielsen
Birger Møller Jensen
Per Nykjær Jensen
Jesper Kiel


Ifølge informations- og kommunikationspolitikken for vand og affald offentliggøres dagsordner og protokoller fra bestyrelsesmøderne her på hjemmesiden.

Læs informations- og kommunikationspolitikken.