Gå til indhold

Se dit forbrug

Log på vores selvbetjeningsløsning og se dit forbrug

Her kan du indtaste dine måleraflæsninger, se dine tidligere fakturaer og mange andre ting om dit forbrug.

Se dit forbrug

Betalingsbetingelser for automatisk kortbetaling

Indledning
Nedenstående vilkår gælder ved indgåelse af aftaler med KMD Test A/S med tilknyttet automatisk kortbetaling.
Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder de til enhver tid gældende almindelige betingelser for modtagelse af ydelser fra KMD Test koncernen, lovgivning, regulativer og betalingsvedtægter. KMD Test forbeholder sig ret til at ændre nedenstående vilkår og vil orientere herom på www.KMDTest.dk

Oprettelse af aftale om automatisk kortbetaling
Hos KMD Test betaler man for sit forbrug to gange om året: Når vi udsender årsopgørelse og ny a conto (Perioden 01.01. - 30.06.) til betaling 05.03. samt 2. a conto (Perioden 01.07. - 31.12.) til betaling 05.07.
I tilfælde af fakturering uden for de to årlige betalinger - eksempel vis i tilfælde af flytning og diverse fakturering m.v. - kan du finde information om betalingsbetingelser og forfaldsdato på selve fakturaen / betalingsaftalen.

Handelsbetingelser for automatisk kortbetaling

Indledning
Nedenstående vilkår gælder ved indgåelse af aftale med KMD Test A/S med tilknyttet automatisk kortbetaling.

Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder de til enhver tid gældende almindelige betingelser for modtagelse af ydelser fra KMD Test koncernen, lovgivning, regulativer og betalingsvedtægter. KMD Test forbeholder sig ret til at ændre nedenstående vilkår og vil orientere herom på www.KMDTest.dk.

Oprettelse af aftale om automatisk kortbetaling
En aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betaling af ydelser sker ved automatisk overførsel af det forfaldne beløb fra kundens betalingskort til KMD Test. Det vil fremgå af din regning, at den betales via automatisk kortbetaling.

Sikker opbevaring af oplysninger
Ved tilmelding til automatisk kortbetaling registrerer og opbevarer kortudbyderen / DIBS de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af KMD TEST. Kunden kan til enhver tid ændre betalingskort-oplysningerne på ”Min regning”.

Brugernavn og kodeord
Det er kundens eget ansvar, at de oplysninger, der afgives i forbindelse med oprettelsen af automatisk kortbetaling, er korrekte. Hvis der sker ændringer i de afgivne oplysninger, herunder ændring af adresse, kortoplysninger m.v., er kunden forpligtet til selv at opdatere oplysningerne på ”Min regning” - Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at aftale om automatisk kortbetaling ophører.

Kunden har adgang til ”Min regning” med brug af NemID eller kundenummer i kombination med mailadresse og adgangskode.

Ophør af aftale om automatisk kortbetaling
Aftalen om automatisk kortbetaling fortsætter, indtil en af parterne ønsker at bringe den til ophør. Aftalen om automatisk kortbetaling ophører automatisk, hvis der sker mislighold fra kundens side, eller kunden fraflytter forbrugsadressen og derfor får en slutopgørelse for forbrugsadressen.

Behandling af personlige oplysninger
KMD Test er forpligtet til at behandle de oplysninger, som medlemmet afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt.

Personoplysninger vil alene blive behandlet af KMD Test i relation til kundeforholdet mellem kunden og KMD Test. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra kunden. De oplysninger, KMD Test har registreret om kunden, vil være tilgængelige for kunden ved henvendelse til KMD Test.