Vand og Affald

Bratenvej, Bregningevej og Vindeby Vinkelvej

Kloakarbejde Bratenvej, Bregningevej og Vindeby Birkevej

Der skal etableres en Ø900 mm regnvandsledning, der forløber fra Vindeby Birkevej 13 hen gennem Vindeby Birkevej, videre ad Bregningevej og Bratenvej til Svendborgsundbroen, hvor ledningen føres ned til Svendborgsund.
 
Arbejdet forventes udført i perioden 20. maj til 20. december 2019.

Bratenvej fra Jens Munks Vej og frem til Bregningevej vil i perioden fra den 29. juli til den 11. oktober 2019 være spærret for gennemkørsel.

Fynbus rute 250 omlægges til at køre via Vindeby Violvej m.fl.
Midlertidig stoppested til ruten opsættes ved krydset Bregningevej/Vindeby Birkevej 

Gravearbejdet udføres af Munck Forsyningsledninger A/S.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Lone Riis Vinther på tlf. 63 21 55 52 eller mail lrv@vandogaffald.dk