Vand og Affald

Hallindskovvej og Stævnevej

Vandledningen i Hallindskovvej og Stævnevej er i dårlig stand og skal udskiftes.

Arbejdet forventes udført i perioden fra den 5. august til den 18. oktober 2019.

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden. Der vil være perioder med standsning og parkering forbudt langs vejen.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Mona Wulf Nielsen på tlf: 63 21 55 19 eller mail mwn@vandogaffald.dk