Vand og Affald

Linkenkærsvej-Sanddalsvej, kloakfornyelse

Anlægsarbejder Linkenkærsvej - Sanddalsvej i perioden 1. oktober 2018 - 31. januar 2019

Vand og Affald A/S udfører kloakfornyelse i fortsættelse af det igangværende projekt for fornyelse af vandledninger i Sanddalsvej. Se herom i særskilt indlæg på denne hjemmeside.

Kloakarbejdet påregnes påbegyndt mandag den 1. oktober med opgravning i Linkenkærsvej. Vejbanen mod Thurø spærres og der opstilles lyssignalanlæg for regulering af trafikken. Der vil være total spærret for biltrafik fra Linkenkærsvej og ind i Sanddalsvej. Dette påregnes at have en varighed af ca. 1 uge. Derefter fortsættes med kloakarbejder i selve Sanddalsvej. For adgang til Sanddalsvej for køretøjer bedes man følge skiltningen for omkørsel via Glarmestervej.

Vi beklager de gener, anlægsarbejdet måtte påføre de omkringboende.

Anlægsarbejdet udføres af Refsvindinge Entreprenør ApS, Kirkevej 3, 5863 Ørbæk, tlf: 20 26 40 15 eller 20 51 87 54.

Eventuelle spørgsmål vedr. anlægsarbejdet bedes rettet til:
Steen Ladefoged på tlf: 63 21 55 76 eller på mail: sla@vandogaffald.dk