Vand og Affald

Møllevej, Ulbølle

Anlægsarbejder i Møllevej, Ulbølle.
i perioden 1. juli 2019 – 15. november 2019

Opdatering pr. 27. august

Kloakledningen i Møllevej er nedslidt og skal fornyes. Dette sker ved almindelig opgravning og udføres i 3 etaper.

Første etape som omfatter strækningen fra Nyvej og frem til efter vejkrydset ved Vibevej blev udført i henhold til tidsplanen. Anden etape omfatter strækningen videre mod nord til vejkrydset ved Grønnegade, og denne udføres i perioden frem til den 18. oktober.

Den sidste etape omfatter strækningen fra Grønnegade og frem til Fåborgvej og udføres i perioden 21. oktober – 15. november.

Desværre vil arbejdet medføre, at det i nogle dage ikke bliver muligt at køre til de enkelte indkørsler til ejendommene langs Møllevej. Men entreprenøren vil sørge for, at der bliver adgang til fods og i øvrigt være behjælpelig f.eks. med at trække affaldsspanden ud til et sted, hvortil renovationsbilen kan køre. Beboerne langs Møllevej bør holde sig orienteret om afspærringer og hvilken vej, der skal benyttes for kørsel med bil.

Forhold vedr. busruter gennem Ulbølle
Det er ikke muligt for Fynbus ruter 930-932 at køre gennem Ulbølle i arbejdsperioden, og derfor omlægges busruterne til at køre via Fåborgvej uden om Ulbølle by. Nærmeste stoppesteder er ved Fåborgvej nr. 150 (mod Fåborg) samt ved Fåborgvej nr. 91/102 i Vester Skerninge.

Lokalbusrute nr. 211 forventes opretholdt frem til den 18. oktober.

Teletaxi ordning
Svendborg kommune har en TELETAXI ordning, som der er mulighed for at benytte. Du kan søge nærmere oplysninger herom på https://fynbus.dk/telekoersel

Du har også mulighed for mellem kl. 7 og kl. 21 at ringe til FynBus på tlf. 63 11 22 55 (tast 1 som valgmulighed). Borgerservice i Svendborg vil også kunne hjælpe med oplysninger om brug af ordningen. Svendborg borgerservice er beliggende Svinget 1, 5700 Svendborg, og kan kontaktes på Telefon: 62 23 30 00. Telefontider er:

Mandag-tirsdag: 9-13
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9-13 og 14:45-16:45
Fredag: 9-13

Øvrige oplysninger
Vandforsyningsledningerne er desværre beliggende tæt på opgravningen. Derfor er der risiko for, at vandledninger kan blive beskadiget under anlægsarbejdet.  Et sådant uheld medfører, at der midlertidigt må lukkes for vandforsyningen. Det kan derfor være en god idé at tappe vand på dunke o.l. til toiletskyl m.v. og til madlavning i den periode, hvor der udføres gravearbejder, for at generne ved en evt. vandafbrydelse bliver minimeret.

Entreprenørfirmaet
Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Refsvindinge Entreprenør ApS, Kirkevej 3, 5863 Ørbæk. Entreprenørfirmaet kan kontaktes telefonisk hvis der opstår situationer, hvor det er nødvendigt at tilkalde entreprenøren uden for arbejdstid.

Entrepriseleder Jens Pedersen har  tlf. 20 51 87 54
Hovedkontoret har   tlf. 63 33 60 14

I forbindelse med anlægsarbejdet, vil de nærmeste husfacader, fortove, haveanlæg etc. blive fotograferet som dokumentation for tilstanden inden start.

Svendborg Spildevand beklager de gener, som arbejdet medfører for beboerne langs Møllevej såvel som for den øvrige trafik gennem Ulbølle.

Eventuelle spørgsmål vedr. anlægsarbejdet bedes rettet til:
Steen Ladefoged på tlf. 63 21 55 76 eller e-mail sla@vandogaffald.dk
Vi beklager de gener, anlægsarbejdet måtte påføre de omkringboende.

Anlægsarbejdet udføres af Refsvindinge Entreprenør ApS, Kirkevej 3, 5863 Ørbæk, tlf. 63 33 60 14.

Eventuelle spørgsmål vedr. anlægsarbejdet bedes rettet til:

Steen Ladefoged på tlf. 63 21 55 76 eller e-mail sla@vandogaffald.dk