Vand og Affald

Kloakfornyelse i Tværvej og Gammel Sognevej

Kloakledningen i Tværvej og Gammel Sognevej fra nr. 10 til krydset Gammel Sognevej/Tværvej skal fornyes.

Svendborg Kommune har besluttet at forny fortovet i begge sider af Tværvej samtidigt med den igangværende kloakfornyelse. Fliserne udskiftes i forbindelse med fortovsrenoveringen og betonkantstenene udskiftes med granitkantsten.

Der vil blive lagt nyt asfalt på Tværvej i vejens fulde bredde på strækningen fra Gl. Sognevej til Tværvej 3.

I løbet af 2018 forventer Svendborg Kommune at udlægge slidlag på Tværvej fra Gl. Sognevej til Assensvej.

Kloakfornyelsen og fortovsrenoveringen forventes afsluttet den 28. marts 2018. Dette er dog afhængigt af vejret de kommende måneder.

Kloakfornyelsen udføres af Faaborg-Midtfyn Entreprenøren ApS.

Tværvej er spærret for gennemkørende trafik den 28. marst 2018

Busrute nr. 215 er omlagt. Der henvises til Fynbus.dk

Adgangsmuligheden til de enkelte ejendomme vil i kortere perioder være spærret.

Har du spørgsmål til fortovsrenoveringen, er du velkommen til at kontakte Carsten Degnemark Larsen på tlf: 30 17 54 32 eller pr. mail: carsten.d.larsen@svendborg.dk

Har du spørgsmål til kloakfornyelsen, er du velkommen til at kontakte Lone Riis Vinther på tlf: 63 21 55 52 eller pr. mail: lrv@vandogaffald.dk