Vand og Affald

Viebæltet

Vandledningen i Viebæltet skal udskiftes.

Arbejdet forventes udført i perioden fra den 6. maj - 24. maj 2019

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Munck Forsyningsledninger A/S

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Mona Wulf Nielsen på tlf: 63 21 55 19 eller mail mwn@vandogaffald.dk