Vand og Affald

Ledningsinformationer på kort

Du er velkommen til at se de informationer, vi har registreret om de ledninger og anlæg, som vi administrerer.

Du kan se dem ved at klikke herunder:

Vandledninger

Kloakledninger

Følgende ledningssignaturer gælder for kloakledninger:

Grøn = Fællesledninger

Rød = Spildevandsledninger

Blå = Regnvandsledninger

"LIFA KortViser er en generel Web-applikation, der kan anvendes i nyeste version af Microsoft Internet Explorer, Firefox og Chrome. Løsningen kræver tilladelse til anvendelse af cookies i browseren. Blokering for pop-up-vinduer skal tillige slås fra.

LIFA KortViser er ophavsretsligt beskyttet LIFA A/S. Kort der anvendes i LIFA KortViser vises med ophavsrettighed fra den pågældende udbyder. Rettigheder til adgang hos kortudbyderne er anført i nederste venstre hjørne, når kortet er i anveldelse

Evt. henvendelse til LIFA om KortViser kan gøres her"

Søger du informationer om ledningernes placering på din egen grund, kan du finde dem via en adressesøgning i Svendborg Kommunes byggesagsarkiv.

Er du graveaktør, f.eks. entreprenør og skal grave i offentligt vejareal eller privat fællesvej, har du pligt til at forespørge i Ledningsejerregistret, LER.