Vand og Affald

Målerudskiftning

Her kan du bestille tid til udskiftning af din vandmåler:

Tidsbestilling

 

Tjekliste til dig som husejer
Før vores besøg:

  • Virker afspærringsventilen før måleren? Dvs. kan du lukke for alt vandet i huset med ventilen?
  • Det er vigtigt, at der er fri adgang til måleren, så vi har plads til at skifte den. Hvis der står maskiner el.lign. foran måleren, skal de flyttes inden, vi kommer. 

 Efter vores besøg:

  • Drypper sikkerhedsventilen ved varmtvandsbeholderen? Hvis sikkerhedsventilen er ødelagt, kan den begynde at dryppe efter målerudskiftning.
  • Hvis vi har monteret en kontraventil, kan det banke i installationen, når du lukker en hane. Dette forsvinder igen.