Vand og Affald

Skoletjeneste

Skoletjeneste

Vand og Affald tilbyder skoler og institutioner i Svendborg Kommune viden om miljørigtig håndtering af affald, rent drikkevand og rensning af spildevand.

 

VAND - rundvisning på Skovmølleværket 

  • Vandets kredsløb
  • Hvordan får vi rent drikkevand i hanerne og hvad skal vi gøre for, at der også er rent drikkevand i fremtiden.

Varighed: ½ time

 

SPILDEVAND - rundvisning på Egsmade renseanlæg  

  • Klimaforandringer og større vandmængder
  • Vandets kredsløb
  • Renseprocesser

Varighed: 1,5 - 2 timer

 

AFFALD - rundvisning på Genbrugsstationen

  • Affald som ressource – hvad kan det bruges til, hvis det sorteres rigtigt
  • Henkastet affald – nedbrydningstider i naturen
  • Den økologiske rygsæk - produkters skjulte miljøbelastning

Varighed: 1,5 time

 

GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALE

Børnehaver: "Rensdyret Rikke på tur i skoven"

De store grupper i børnehaver og 0. klasse: "Rensdyret Rikke besøger en genbrugsstation".

2. – 4. klasse: Tom Dåse og hans genan-venner. En let læselig bog om genanvendelse af metal, glas og plast.

3. – 4. klasse: Affald før, nu og i fremtiden. Hver elev får et hæfte med let læselig information, opgaver og et spil.

5. – 6. klasse: Fra Yt til Nyt. Hver elev får et hæfte med information og opgaver. Der er en lærervejledning til hæftet.

7. - 8. klasse: Spillet "Jagten på råstofferne". Et læringsspil for udskolingen om jordens råstoffer. Hvor findes råstofferne, hvilke der kan blive en mangelvare i fremtiden og hvad det kan have af betydning for vores liv. Varighed: ca. 3 timer. 

 

GRØN SKOLE

Hvis en skole ønsker at blive Grøn Skole og udarbejde en affaldsplan for skolen, står vi til rådighed med hjælp og vejledning. Klassen kan blive Skraldehelte og få et diplom og hver en badge, som synligt bevis

 

GRATIS TRANSPORT

Skoler mere end 10 km til vores anlæg får tilbudt gratis transport. Kontakt os for mere info.

  

Kontakt os, så tilrettelægger vi et forløb, der passer præcis til jeres klasse
Hanne Klit, dir. tlf. 6321 5526 eller hkl@vandogaffald.dk

Kontakt os, så tilrettelægger vi et forløb, der passer præcis til jeres klasse.
Hanne Klit, dir. tlf. 6321 5526 eller hkl@vandogaffald.dk