Vand og Affald

Spildevandsplaner

Spildevandsplan 2013 - 2024
Svendborg Kommune har den 29. oktober 2013 vedtaget spildevandsplanen for perioden 2013 - 2024. Planen kan læses på Svendborg Kommunes hjemmeside.