Vand og Affald

Trappemodel

Folketinget har i juni 2013 besluttet, at betalingen for den variable vandafledning ændres. Der er indført en trappemodel, hvorefter betalingen falder ved stigende vandforbrug. Modellen gælder for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, og som arbejder på markedsmæssige vilkår. Disse kan fra 1/1 2014 få et reduceret vandafledningsbidrag, hvis de har et vandforbrug større end 500 m3 om året.

For at opnå det variable vandafledningsbidrag, skal man som erhvervsdrivende oplyse det over for Naturstyrelsen. Denne offentliggør tilmeldingsskema og frist på sin hjemmeside (under selvbetjening).  Man kan også tilmelde sig direkte på www.trappetilmelding.dk, som forventes at være åben fra 15/9 2013 og en måned frem. Ved tilmelding skal man afgive forskellige oplysninger. Vand og Affald beregner ud fra oplysningerne, så det er meget vigtigt, at de er korrekte, da der ellers beregnes forbrug på trin 1. Det drejer sig især om ejendomsnummer, kundenummer og ejendommens anvendelse.

Folketingets beslutning har udmøntet sig i Bekendtgørelse nr. 1070 af 2/9 2013  om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget som er en opfølgning af lov nr. 902 af 4/7 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Trappemodellen udmøntes således i bekendtgørelsen:

Trin 1          er vandforbrug til og med 500 m3 om året.
Trin 2          er vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året.
Trin 3          er vandforbrug over 20.000 m3 om året.

 

 

 

Trin 2 kubikmetertaksten er

Trin 3 kubikmestertaksten er

2014

  4 % lavere end trin 1

12 % lavere end trin 1

2015

  8 % lavere end trin 1

24 % lavere end trin 1

2016

12 % lavere end trin 1

36 % lavere end trin 1

2017

16 % lavere end trin 1

48 % lavere end trin 1

2018

20 % lavere end trin 1

60 % lavere end trin 1


Lov nr. 902 af 04/07/2013

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152770

Bekendtgørelse nr. 1070 af 02/09/2013

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158252

 

 

Spørgsmål vedr. trappemodel skal rettes til Naturstyrelsen på
tlf. 72 54 30 00.