Vand og Affald

Inspiration om affald

Under denne fane kan du finde forskellige typer af inspiration, der knytter sig til viden om affald. Det er vigtigt at vi får indsamlet og sorteret vores affald, da affald består af en masse værdifulde materialer, som vi ikke bare må lade gå op i røg på forbrændingsanlægget.

Under fanen "Gratis undervisningsmateriale" finder du mere inspiration om affald