Vand og Affald

Rundvisninger

VA tilbyder rundvisninger på vandværker, renseanlæg og genbrugsstationer. Under denne fane kan du læse mere information om VA's forskellige tilbud.

  

Mulighed for gratis transport

Til de skoler, der ligger længere end 10 km væk fra vores anlæg, tilbyder vi en årlig transport pr. skole. Af hensyn til miljøet ønsker vi at fylde bussen helt op, og derfor modtager vi gerne to klasser på den samme dag. Evt. transport aftales i hvert enkelt tilfælde.

I forbindelse med besøg på Genbrugsstationen arrangerer vi ofte rundvisningen i samarbejde med Svendborg Kraftvarmeværk, så klasserne starter på hver deres anlæg og bytter undervejs. Et kombineret besøg på genbrugsstationen og kraftvarmeværket har en varighed af ca. 3 ½ time.  

  

Kontakt os, så tilrettelægger vi et besøg, der passer til jeres behov.
Lene Ribens, tlf. 63215526 eller lri@vandogaffald.dk