Vand og Affald

Din vandinstallation

Det er vigtigt at din vandinstallation er i orden og overholder Norm for vandinstallationer DS 439. Installationen skal være tæt og alle ventiler skal fungere.

Alt arbejde på din vandinstallation skal foretages af en autoriseret VVS-installatør.

Måleren skal placeres på følgende måde og være frit tilgængelig:

Det er en god idé at aflæse din vandmåler ofte, gerne en gang om måneden.

Det er vigtigt at kontraventilen til din varmtvandsbeholder er i orden. En defekt kontraventil til varmtvandsbeholderen kan foresage tilbageløb af opvarmet bakterieholdigt vand til koldtvandsinstallationen.

Temperaturen i din varmtvandsbeholder bør være mindst 60 grader, så du undgår legionellabakterier i dit varme vand.

Hvis du er i tvivl kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør til at gennemgå din vandinstallation.

Her kan du hente "Håndbog for VVS-installatører". Klik på linket under billedet.

Hent folder