Vand og Affald

Drikkevand

Produktion
Vand og affald råder over 6 vandværker, der tilsammen producerer ca. 2.2 mia. liter drikkevand om året. Det vil sige, at der hver dag oppumpes og behandles ca. 6 mio. liter grundvand, inden det sendes ud i ledningsnettet.

Distribution
Svendborg Vandforsyning er grundlagt i 1867 og har således leveret rent vand til borgerne i 150 år. I dag leverer vi rent drikkevand til 37.000 kunder. De forsynes fra vandværker og højdebeholdere gennem ca. 400 km vandledninger. Vandværker, beholdere og ledningsnet overvåges, så kvalitet og forsyningssikkerhed kan fastholdes på et højt niveau.