Vand og Affald

Lukning af vand

Vi har desværre nogle kunder, der ikke betaler deres regninger.

Det går i sidste ende ud over andre kunder, som kan komme til at opleve prisstigninger - og det synes vi ikke er rimeligt.

Derfor er vi efteråret 2017 begyndt at lukke for vandet hos kunder med ubetalte regniger. Herunder kan du se, hvad du kan gøre, hvis vi har lukket for vandet hos dig.

 

Hvornår lukker vi for dit vand?

Hvis betalingsfristen er overskredet sender, vi 2 rykkerskrivelser (100 kr. i gebyr for hver rykker). Derefter sender vi en sidste rykker med oplysning om, at der ved fortsat manglende betaling vil blive lukket for vandet.

Hvis der stadig ikke er betalt sender vi lukkevarsel med oplysning om dato for lukning.

Hvad gør du, hvis vi har lukket for vandet?

Genåbning sker først, når det skyldige beløb samt luknings- og genåbningsgebyr er betalt. Du finder det skyldige beløb på den tidligere fremsendte rykker eller ved at logge ind på selvbetjening. Du kan også få oplyst restancen ved at ringe på tlf. 6321 5512.

Hvad koster det at få det lukket og åbnet igen?

Prisen for at få lukket eller åbnet for vandet fremgår af vores takstblad.

Hvor kan du se, hvad du skylder til VA?

På din seneste opkrævning eller ved at logge ind på selvbetjening. Du kan også få restancen oplyst ved at ringe på tlf. 6321 5512.

Hvordan kan du betale eller få en afdragsordning?

Du kan indbetale hele restancen via et tidligere fremsendt indbetalingskort eller via en bankoverførsel til reg. nr. 4366 konto nr. 10740576 – HUSK at oplyse kundenummer eller adresse.

Hvis ikke du er i stand til at betale hele beløbet på en gang, kan du indgå en afdragsordning. Ved aftale om afdragsordning ring på tlf. 6321 5512 eller send os en mail på post@vandogaffald.dk.