Vand og Affald

Drikkevandssikkerhed

Hygiejnezoner

Vandværket opdeles i hygiejnezoner som vist i diagrammet. Ved overgang mellem zoner vil der være sluser, hvor der vil være adgang til omklædning, rengøring/desinficering af værktøj mv.

Rød zone er områder, hvor der er mulighed for at komme i direkte kontakt med drikkevandet. Rød zone er derfor udelukkende markeret som rentvandstanke og filtre. Der er under normal drift ikke mulighed for
direkte kontakte med drikkevandet (da det er et helt lukket anlæg).

Gul zone er resten af vandværksafsnittet. Indgang til gul zone sker via hygiejnesluser, hvor der disponeres
plads til eksempelvis at påføre sig overtræksposer på skoene mv.

Hvis der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på procesanlægget eller rentvandstankene er behov for adgang til overflader, der normalt er i kontakt med drikkevandet (eksempelvis ved skift af filtermaterialer, skift af ventiler, inspektion i rentvandstanke mv.) ændrer hele filterrummet status til rød zone.