Vand og Affald

VA's vandværker

Sørupværket
Ryttermarken 21
5700 Svendborg

Grubbemølleværket
Rødkilde Møllevej 5
5700 Svendborg

Skovmølleværket
Skovmøllevej 35
5700 Svendborg

Landet Vandværk
Skovballevej 15
5700 Svendborg

Stenodden Vandværk
Sommerlands Alléen 9
5700 Svendborg

Lunde Vandværk
Bobjergvej  3B
5771 Stenstrup