Gå til indhold

Forbrugervalg 2021

Det har siden 2013 været muligt for forbrugere at deltage i bestyrelsesarbejdet i landets vandselskaber ved at stille op til posten som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem. Baggrunden er bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Nu er der valg til en ny periode.

Resultat af forbrugervalg 2021

Tak for deltagelsen i vores forbrugervalg. Vi har talt stemmerne sammen, og resultatet er nu klar.

Arne Knudsen og Johan Weltzin Kristensen er valgt som forbrugerrepræsentanter til Vand og Affalds betyrelse for perioden maj 2022 til maj 2026.

Rasmus Schjødt Kold, Kristian Albertsen, og Jeanne Griff er valgt som suppleanter i nævnte rækkefølge.

Husk at du stadig kan være en del af vores miljøforretning, ved at følge med på vores  hjemmeside vandogaffald.dk og på vores  facebookside vandogaffald.dk/facebook. Vi tager også altid gerne imod gode idéer og input fra vores kunder.

Eventuel klage over valget skal være modtaget  skriftligt ved Vand og Affald senest den 14. december 2021.

Om forbrugervalget

Vores forbrugere får nu igen mulighed for at vælge to bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter til bestyrelsen i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S.

Det forventes, at de 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt tillige vil blive tilbudt at blive valgt som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Svendborg Forsyning A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg VE A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S.

Vi har brug for stærke kandidater med engagement og interesse for at være med til at sætte en bæredygtig retning i en forandringspræget forsyningsbranche med mange og spændende udfordringer.

Du behøver ikke en speciel baggrund for at stille op – og det er heller ikke nødvendigvis et krav, at du har kendskab til branchen. Det vigtigste er, at du har lyst til at gøre en forskel og være med til at tegne fremtiden for et moderne forsyningsselskab i rivende udvikling.

Vigtige datoer

27. september - 25. oktober - meld dit kandidatur her på siden
1. november - 7. november - kandidater offentliggøres på vandogaffald.dk
8. november - 29. november - stem til forbrugervalget på vandogaffald.dk
6. december - 12. december - resultatet offentliggøres på vandogaffald.dk, i Fyns Amts Avis og i Ugeavisen Svendborg

Hvem kan stille op som kandidat?

Alle kan stille op til forbrugervalget. Du behøver ikke at have kendskab til forsyningsbranchen for at stille op. Vigtigst er, at du har lyst til at gøre en forskel.

Du behøver ikke at bo i Svendborg Kommune, men du skal kunne samle 10 stillere blandt de stemmeberettigede. 

Du kan hente en stillerliste her. Den skal du vedhæfte, når du melder dit kandidatur.

Du melder dit kandidatur via linket længere nede på siden.

Hvor mange bestyrelsesmedlemmer skal der vælges?

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.

Hvem kan stemme?

Du kan stemme hvis du:

  • Er kunde på spildevandsområdet, dvs. ejer en ejendom, der på basis af fysisk tilslutning til kloaknettet, kontraktligt medlemskab eller tømningsordning, modtager afregning for spildevandsforsyningsydelser direkte fra Svendborg Spildevand A/S.
  • Er kunde på vandforsyningsområdet, dvs. ejer en ejendom, der på basis af fysisk tilslutning til vandforsyningsnettet modtager afregning for vandforsyningsydelser direkte fra Svendborg Vand A/S.
  • Er bruger - dvs. aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser fra Svendborg Spildevand A/S eller Svendborg Vand A/S til eget forbrug. Det er f.eks. lejere, andelsbolighavere eller plejehjemsbeboere.

Læs mere om forbrugerstatus og valgret i regulativet.

Hvem kan jeg stemme på?

Du kan se kandidaterne på siden her når de offentliggøres i uge 44.

Hvordan kan jeg afgive min stemme?

Når valgperioden er igang, vil der på siden her være et link til siden, hvor du kan stemme.

Du logger ind med dit kundenummer og dit husnummer.

Hvis du er lejer eller en del af en ejerforening, og derfor ikke har dit eget kundenummer, kan du registrere dig og modtage oplysninger, som du kan bruge til at logge ind og stemme.