Gå til indhold

Min forsyning

Log på "min forsyning" og få et overblik over dit forbrug, dine aflæsninger, dine regninger mm. Du kan også indtaste dine måleraflæsninger.

Log på "min forsyning" her:

Betalingsbetingelser for automatisk kortbetaling

Nedenstående vilkår gælder ved indgåelse af aftaler med Svendborg Forsyningsservice A/S med tilknyttet automatisk kortbetaling.

Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder de til enhver tid gældende almindelige betingelser for modtagelse af ydelser fra Svendborg Forsyningsservice A/S, lovgivning, regulativer og betalingsvedtægter. Svendborg Forsyningsservice A/S forbeholder sig ret til at ændre nedenstående vilkår og vil orientere herom på www.vandogaffald.dk

Oprettelse af aftale om automatisk kortbetaling
Hos Svendborg Forsyningsservice A/S betaler man for sit forbrug 2 gange om året:
Årsopgørelse og ny a conto (Perioden 01.01. - 30.06.) til betaling 05.03. og a conto (Perioden 01.07. - 31.12.) til betaling 05.07.

I tilfælde af fakturering uden for de 2 årlige betalinger – eksempelvis i tilfælde af flytning og anden fakturering - kan du finde information om betalingsbetingelser og forfaldsdato på selve fakturaen/betalingsaftalen.

Handelsbetingelser for automatisk kortbetaling

Nedenstående vilkår gælder ved indgåelse af aftaler med Svendborg Forsyningsservice A/S med tilknyttet automatisk kortbetaling.

Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder de til enhver tid gældende almindelige betingelser for modtagelse af ydelser fra Svendborg Forsyningsservice A/S, lovgivning, regulativer og betalingsvedtægter. Svendborg Forsyningsservice A/S forbeholder sig ret til at ændre nedenstående vilkår og vil orientere herom på www.vandogaffald.dk.

Oprettelse af aftale om automatisk kortbetaling
En aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betaling af ydelser sker ved automatisk overførsel af det forfaldne beløb fra kundens betalingskort til Svendborg Forsyningsservice A/S. Det vil fremgå af din regning, at den betales via automatisk kortbetaling.

Sikker opbevaring af oplysninger
Ved tilmelding til automatisk kortbetaling registrerer og opbevarer kortudbyderen / DIBS de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af Svendborg Forsyningsservice A/S. Kunden kan til enhver tid ændre betalingskort-oplysningerne på ”MinForsyning”.

Brugernavn og kodeord
Det er kundens eget ansvar, at de oplysninger, der afgives i forbindelse med oprettelsen af automatisk kortbetaling, er korrekte. Hvis der sker ændringer i de afgivne oplysninger, herunder ændring af adresse, kortoplysninger m.v., er kunden forpligtet til selv at opdatere oplysningerne på ”MinForsyning”- Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at aftale om automatisk kortbetaling ophører.

Kunden har adgang til ”MinForsyning” ved brug af NemID eller mailadresse og adgangskode.

Ophør af aftale om automatisk kortbetaling
Aftalen om automatisk kortbetaling fortsætter, indtil en af parterne ønsker at bringe den til ophør. Aftalen om automatisk kortbetaling ophører automatisk, hvis der sker mislighold fra kundens side, eller kunden fraflytter forbrugsadressen og derfor får en slutopgørelse for forbrugsadressen.