Gå til indhold

Plast

I Danmark producerer husholdninger og virksomheder, hvad der svarer til 5 kg plastaffald pr. indbygger om måneden. Bliv klogere på plast her.

I Danmark producerer husholdninger og virksomheder, hvad der svarer til 5 kg plastaffald pr. indbygger om måneden. Det er rigtig meget plast. Derfor er det vigtigt, at vi får indsamlet plasten, så den kan genanvendes til nye produkter. Du kan enten aflevere plast til genbrugsbilen (storskrald) eller på genbrugsstationen. Nedenfor kan du blive klogere på plast - hvordan og hvorfor skal du sortere plast, hvorfor har vi valgt denne løsning til plast og meget mere...

Plast til genbrugsbilen

Genbrugsbilen afhenter emballageplast, som skal emballeres i en klar plastsæk på maks. 110 liter. Husk at sækken skal lukkes.

Du kan også aflevere mad- og drikkekartoner i samme sæk som emballageplasten.

Du kan også aflevere større ting af hård plast til genbrugsbilen.
Emballageplast og mad- og drikkekartoner

Rengøringskrav: Plast og kartoner skal være tømt og uden rester af madvarer. Skyl gerne med lidt koldt vand for at undgå lugtgener

Småt, blandet plast kan fx være:

 • Plastfolie og -film
 • Tom plastemballage med faremærket sundhedsfare 
 • Plastflaske, beholdere (fx fra shampoo)
 • Plastemballage (fx fra fødevarer, legetøj)
 • Poser og folie fra fødevarer (fx slikposer, poser fra grøntsager, folie fra kød- og salatbakker)
 • Opvaskebørster, tandbørster
 • Plastservice
 • Plastik urtepotter (banket rene for jord)

Mad- og drikkekartoner kan fx være kartoner fra:

 • Juice
 • Mælk
 • Flåede tomater
 • Fløde
Større ting af hård plast

Rengøringskrav: Plasten skal være skrabet eller tørret rent. Der må godt være mindre rester af fx maling, spartelmasse eller jord på plasten.

Større ting af hårdt plast kan fx være:

 • Havemøbler
 • Legetøj (uden elektronik)
 • Baljer
 • Kasser
Sorteringsvejledning for genbrugsbilen

Plast på genbrugsstationen

Der er endnu bedre muligheder for sortering af plast på genbrugsstationen. Jo bedre, vi sorterer plasten, jo bedre genanvendelse får vi, til en bedre økonomi.

På genbrugsstationen er der tre forskellige containere til plast; emballageplast, blød plast og hård plast.
Emballageplast og mad- og drikkekartoner

Fraktionen emballageplast og mad- og drikkekartoner svarer til det, som genbrugsbilen indsamler i klare sække ved husstanden.

Rengøringskrav: Plasten skal være tømt og uden rester af madvarer. Skyl gerne med lidt koldt vand for at undgå lugtgener

 • Tom plastemballage med faremærket sundhedsfare 
 • Plastflaske, beholdere (fx fra shampoo)
 • Plastemballage (fx fra fødevarer, legetøj)
 • Plastposer, -folie og-film fra fødevarer (fx slikposer, poser fra grøntsager, folie fra kød- og salatbakker)
 • Opvaskebørster, tandbørster
 • Plastservice
 • Mad- og drikkekartoner fra f.eks. mælk. juice, fløde og flåede tomater
Blød plast

Blød plast kan du aflevere på genbrugsstationen. 

Der må godt være mindre rester af fx maling, spartelmasse eller jord på plasten.

I containeren til blød plast kan du f.eks. aflevere:

 • Plastfolie og -film
 • Strækfilm
 • Poser, sække
 • Bobleplast
 • Afdækningsfolie
 • Blød emballage, hvor du kan trykke en finger igennem uden plasten revner

Vigtigt! Blød plast fra fødevarer skal afleveres i containeren til Emballageplast.

Hård plast

Hård plast kan du aflevere på genbrugsstationen.

Plasten skal være skrabet eller tørret rent. Der må godt være mindre rester af fx maling, spartelmasse eller jord på plasten.

I containeren til hård plast kan du f.eks. aflevere:

 • Tomme plastdunke med faremærket sundhedsfare 
 • Plasttønder
 • Affaldsspand
 • Urtepotter (banket rene for jord)
 • Kasser
 • Spande
 • Baljer
 • Plastiklegetøj uden elektronik
 • Emballage fra video- og kassettebånd
 • Plastdele fra biler
 • Værktøjskasser
 • Plastikbøjler
 • Gulvlister
 • Plastrør
 • Tagrender
 • Profiler til el fx el-bakker

 

Oversigt over plastsortering på genbrugsstationen

Spørgsmål og svar om plast

Hvorfor har vi ikke en beholder til plast?

Vi har fokus på at sikre så høj genanvendelse af plast som muligt.

Derfor er vi sammen med andre fynske kommuner ved at undersøge muligheden for et fælles eftersorteringsanlæg, hvor plast kan afleveres sammen med restaffald og udsorteres maskinelt, så vi sikrer en høj grad af genanvendelse.

Derfor er der ikke opsat en beholder til plast.

Indtil det er afklaret, om vi skal have et eftersorteringsanlæg, skal plast afleveres til storskrald/genbrugsbilen eller på genbrugsstationen, hvorfra det sendes til genanvendelse.

Hvorfor et eftersorteringsanlæg
Analyser viser, at når man indsamler plast ved husstanden, får man ikke al plast med - for meget ender i skraldespanden.

Samtidig er plastaffald en kompleks affaldsfraktion, der består af mange forskellige polymerer, derfor skal plast uanset hvad eftersorteres inden, det kan genanvendes.

 

På et eftersorteringsanlæg kan plast udsorteres i specifikke plasttyper. Noget plast kan gå direkte til genanvendelse, andet skal kemisk genindvindes - det vil sige, at plasten laves til et olieprodukt, der kan bruges til ny plast - og resten som ikke kan genanvendes, kan bruges som brændsel i fjernvarmen i perioder med spidsbelastning. 

Hvor ren skal plasten være

Plastemballage fra mad
Skal være helt ren og fri for madvarer. 
Skyl evt. plasten i det sidste opvaskevand eller læg det i opvaskemaskinen, hvis der er ekstra plads.

Plastemballage fra sæbe, shampoo og lignende
Tøm bøtten så godt du kan. Det gør ikke noget, at der er smule tilbage i bøtten.

Malingbøtter
Plasten kan godt genanvendes, selvom der sidder en smule malingrester tilbage. Men undgå at aflevere plast med spartelmasse, fugemasse eller lignende på. 

Urtepotter
Bank urtepotterne fri for jord, så godt som muligt. 

Plastemballage med faremærke
Skal være helt tømt.

NB: Det er udelukkende plastemballage med dette faremærke, du kan aflevere til plast. 


Plast med andre typer af faremærker skal afleveres som farligt affald. 

 

 

Hvorfor skal vi sortere plast

Plast produceres af olie.

Det er energikrævende at hente olien op fra undergrunden, og når vi bruger olien som brændstof eller brænder produkter af, som er baseret på olie, udledes CO2 til atmosfæren.

Derfor er det vigtigt, at vi sorterer plasten, så den kan genanvendes og blive til nye produkter af plast 

Der findes et utal af plasttyper
Plastik kan anvendes til mange og vidt forskellige ting, og alt efter hvilke stoffer, der bliver tilført plasten, kan man skabe plasttyper med mange forskellige egenskaber.

Det betyder, at der i dag findes utallige plasttyper på markedet. Meget af det kan genanvendes, men ikke alt. Brug derfor vores ja-tak og nej-tak-lister, når du sorterer plast.  

Vi lever i en verden af plast
Vi lever i en verden af plast, og desværre ser vi, hvordan plasten forurener store dele af kloden. Derfor er det vigtigt at man allerede i produktionen af plast har fokus på, at plasten kan genanvendes, så den ikke ender med at blive brændt af eller i værste fald ender i naturen og verdenshavene. 

Hvad sker der med den indsamlede plast

Den indsamlede plast afleverer vi fra 1. april 2021 hos Scrap Solutions, som står for den videre genanvendelse. 

Her sker der først en maskinel for-sortering af plasten og derefter en håndsortering.

Plasten sorteres efter forskellige plasttyper som PE, PP, LD-PE, havemøbler, hård PVC, ABS/PS og "blandet plast".

Plasten afsættes til granulering og produktion af nyt plast i Danmark, Tyskland, Belgien, Holland og i enkelte tilfælde Polen. 

Der vil være en del af plasten, som ikke kan genanvendes og derfor deponeres eller brændes. 

Krav om 60 % genanvendelse
Vi følger løbende genanvendelsen af plasten.

Det er nemmere at genanvende den plast, vi indsamler som hård plast eller blød plast på genbrugsstationen, mens emballageplast (der indsamles på både genbrugsstationen og med genbrugsbilen) er sværere at genanvende. 

Der er fastlagt et politisk mål om, at vi skal genanvende 60 % af plasten fra husholdningerne.

Vi kender ikke genanvendelsesprocenten fra vores samarbejde med Scrap Solutions endnu, men firmaet vurderer at kunne genanvende mindst 60 % af de rene plasttyper (det vil sige hård plast og blød plast), mens genanvendelsesprocenten nok vil være mindre for emballageplast. 

Vi vil løbende modtage rapporter om genanvendelsesprocenten.

Scrap Solutions arbejder desuden hen mod, at en stor del af plasten skal afsættes i Danmark, så vi ikke skal køre den til udlandet.

 

Kan alt plast genanvendes

Meget plast kan genanvendes, men ikke alt – og der må ikke være madvarer på.

Husk derfor at dette plast skal i restaffald:

 • Beskidt plast og plast med rester af madvarer
 • Skumplast
 • Chipsposer og kaffeposer

Plast med elektronik i skal afleveres som elektronik – på genbrugsstationen, til genbrugsbilen, eller (hvis det er småt elektronik) i en pose på låget af beholderen til mad- og restaffald.

Vi vil rigtig gerne have dine plastemballager (også fra mad, de skal bare være rene) og plastposer/folie. Plasten bliver sendt videre til genanvendelse