Gå til indhold

Plast

I Danmark producerer husholdninger og virksomheder, hvad der svarer til 5 kg plastaffald pr. indbygger om måneden. Bliv klogere på plast her.

I Danmark producerer husholdninger og virksomheder, hvad der svarer til 5 kg plastaffald pr. indbygger om måneden. Det er rigtig meget plast. Derfor er det vigtigt, at vi får indsamlet plasten, så den kan genanvendes til nye produkter. Du kan enten aflevere plast til genbrugsbilen (storskrald) eller på genbrugsstationen. Nedenfor kan du blive klogere på plast - hvordan og hvorfor skal du sortere plast, hvorfor har vi valgt denne løsning til plast og meget mere...

Plast til genbrugsbilen

Genbrugsbilen afhenter emballageplast, som skal emballeres i en klar plastsæk på maks. 110 liter. Mad- og drikkekartoner kan afleveres sammen med emballageplasten. Husk at sækken skal lukkes. Du kan også aflevere større ting af hård plast til genbrugsbilen.
Emballageplast og mad- og drikkekartoner

Rengøringskrav: Plast og kartoner skal være tømt og uden rester af madvarer. Skyl gerne med lidt koldt vand for at undgå lugtgener

Emballageplast kan fx være:

 • Plastfolie og -film
 • Tom plastemballage med faremærket sundhedsfare
 • Plastflaske, beholdere (fx fra shampoo)
 • Plastemballage (fx fra fødevarer, legetøj)
 • Poser og folie fra fødevarer (fx slikposer, poser fra grøntsager, folie fra kød- og salatbakker)
 • Opvaskebørster, tandbørster
 • Plastservice
 • Plastik urtepotter (banket rene for jord)

Mad- og drikkekartoner kan fx være kartoner fra:

 • Juice
 • Mælk
 • Flåede tomater
 • Fløde
Større ting af hård plast

Rengøringskrav: Plasten skal være skrabet eller tørret rent. Der må godt være mindre rester af fx maling, spartelmasse eller jord på plasten.

Større ting af hårdt plast kan fx være:

 • Havemøbler
 • Legetøj (uden elektronik)
 • Baljer
 • Kasser
Sorteringsvejledning for genbrugsbilen

Plast på genbrugsstationen

Der er endnu bedre muligheder for sortering af plast på genbrugsstationen. Jo bedre, vi sorterer plasten, jo bedre genanvendelse får vi, til en bedre økonomi. På genbrugsstationen er der tre forskellige containere til plast; emballageplast, blød plast og hård plast.
Emballageplast og mad- og drikkekartoner

Fraktionen emballageplast og mad- og drikkekartoner svarer til det, som genbrugsbilen indsamler i klare sække ved husstanden.

Rengøringskrav: Plasten skal være tømt og uden rester af madvarer. Skyl gerne med lidt koldt vand for at undgå lugtgener

 • Tom plastemballage med faremærket sundhedsfare
 • Plastflaske, beholdere (fx fra shampoo)
 • Plastemballage (fx fra fødevarer, legetøj)
 • Plastposer, -folie og-film fra fødevarer (fx slikposer, poser fra grøntsager, folie fra kød- og salatbakker)
 • Opvaskebørster, tandbørster
 • Plastservice
 • Mad- og drikkekartoner fra f.eks. mælk. juice, fløde og flåede tomater
Blød plast

Blød plast kan du aflevere på genbrugsstationen. 

Der må godt være mindre rester af fx maling, spartelmasse eller jord på plasten.

I containeren til blød plast kan du f.eks. aflevere:

 • Plastfolie og -film
 • Strækfilm
 • Poser, sække
 • Bobleplast
 • Afdækningsfolie
 • Blød emballage, hvor du kan trykke en finger igennem uden plasten revner

Vigtigt! Blød plast fra fødevarer skal afleveres i containeren til Emballageplast.

Hård plast

Hård plast kan du aflevere på genbrugsstationen.

Plasten skal være skrabet eller tørret rent. Der må godt være mindre rester af fx maling, spartelmasse eller jord på plasten.

I containeren til hård plast kan du f.eks. aflevere:

 • Tomme plastdunke med faremærket sundhedsfare 
 • Plasttønder
 • Affaldsspand
 • Urtepotter (banket rene for jord)
 • Kasser
 • Spande
 • Baljer
 • Plastiklegetøj uden elektronik
 • Emballage fra video- og kassettebånd
 • Plastdele fra biler
 • Værktøjskasser
 • Plastikbøjler
 • Gulvlister
 • Plastrør
 • Tagrender
 • Profiler til el fx el-bakker

 

Oversigt over plastsortering på genbrugsstationen

Hvad sker der med plasten?

Hvor sender vi plasten hen?

Den indsamlede plast afleverer vi hos vores danske aftager Posibi/DKK Plastics, som står for den videre genanvendelse. I Svendborg har vi på genbrugsstationen opdelt plasten i hård plast, folie/blød plast og emballageplast (en blanding af småt hårdt og blødt emballageplast).

Emballageplasten, som er emballager fra fødevarer og andre ting i husholdningen, er den fraktion, som giver os de største udfordringer ift. genanvendelse. Man kan aflevere emballageplast (sammen med mad- og drikkekartoner) til genbrugsbilen og på genbrugsstationerne, hvorfra den sendes til Nyborg, presses til baller og eksporteres til Tyskland. Vores aftager har lejet sig ind på et tysk anlæg, der udsorterer plasten efter plasttype (f.eks. PP, PE, PET), bl.a. ved hjælp af ballistisk sortering, infrarødt lys og laser. En del af det sorterede plast forarbejder de selv til piller, som er klar til at støbe ny plast af, mens de sælger andet videre til andre dele af plastindustrien.

Noget af plasten er svær at genanvende, men vi gør, hvad vi kan

En del af emballageplasten er desværre af en kvalitet, der ikke kan laves til piller. Denne type består ofte af flere lag plast, der er limet eller smeltet sammen for at få en aromatæt indpakning. Udfordringen er, at disse sammensatte produkter ikke kan smeltes om igen. De bliver derfor som regel brugt til brændsel i cementproduktionen eller til produktion af paller eller blokke, der anvendes i byggeriet – altså produkter uden særlig høj værdi og som ved endt brug ikke kan genanvendes. En tredje mulighed er kemisk genvinding, hvor plasten laves til olie, som man kan bruge til produktion af ny plast. Den kemiske genvinding er dog en forholdsvis ny teknologi, og ofte er udbyttet stadig meget lavt.   

Vores aftager måler på al plast, der kommer ind på deres anlæg fra Svendborg Kommune og laver en opgørelse over den reelle genanvendelse.

Nuværende status er, at knap 70 % af den indsamlede emballageplast (indeholder også mad- og drikkekartoner) fra genbrugsstationer og husstandsindsamling går til genanvendelse.

Af den hårde plast samt folier, som indsamles på genbrugsstationerne går ca. 72 % til genanvendelse.

Vores aftager garanterer, at alt plast bliver behandlet i Europa, og at de følger efterbehandlingen af plasten.

Genanvendelse af plast – vi bliver hele tiden bedre

Teknologien for behandling af plast udvikler sig hele tiden, og med mål fra regeringen om 60% reel genanvendelse af den indsamlede plast er både affaldsselskaber og aftagere optaget af at udvikle og forfine teknologien. Derudover er et emballagedirektiv på vej, som i 2025 vil stille krav om, at emballager fremstilles med henblik på genanvendelse. 

Så den plast, der lige nu indgår i lavkvalitetsprodukter, vil forhåbentlig i fremtiden blive erstattet af bedre plasttyper og dermed indgå i en reel cirkulær økonomi. 

Når vi genanvender et kilo plast, har vi sparet to liter olie. Alternativet til at vi indsamler, udsorterer og behandler plasten er, at vi brænder den med deraf følgende CO2-udledning og ressourcespild. Det er ikke en gangbar vej. 

Så… det er vigtigt at du sorterer dit plastaffald. Hvis du vil gøre tiltag for at mindske mængden af plastaffald, er det også en god ide. Det kan være at købe fødevarer, der ikke er indpakket, eksempelvis fra lokale producenter. Men når du har plast, så sørg for at sortere den efter vores vejledninger, så lover vi til gengæld at gøre, hvad vi kan, for at skubbe på for en bedre genanvendelse.  

 

Sortering af plast hos vores aftager

De tre små videoer herunder viser, hvordan plasten sorteres hos vores aftager. Den første video viser balistisk sortering, hvor plasten sorteres ud fra massefylde. De to sidste videoer viser sortering vha. infrarødt lys. Hér beror sorteringen på, at forskellige plasttyper reflekterer lyset forskelligt.

Spørgsmål og svar om plast

Hvorfor har vi ikke en beholder til plast?

Vi har fokus på at sikre så høj genanvendelse af plast som muligt.

Derfor har vi sammen med andre fynske kommuner været i gang med at undersøge muligheden for et fælles eftersorteringsanlæg, hvor plast kan afleveres sammen med restaffald og udsorteres maskinelt, så vi sikrer en høj grad af genanvendelse.

Dette er baggrunden for, at der ikke er opsat en beholder til plast, og plast skal derfor indtil videre afleveres til genbrugsbilen eller på genbrugsstationen, hvorfra det sendes til genanvendelse.

Hvorfor et eftersorteringsanlæg
Analyser viser, at når man indsamler plast ved husstanden, får man ikke al plast med - for meget ender i skraldespanden.

Samtidig er plastaffald en kompleks affaldsfraktion, der består af mange forskellige polymerer, derfor skal plast uanset hvad eftersorteres inden, det kan genanvendes.

 

På et eftersorteringsanlæg kan plast udsorteres i specifikke plasttyper. Noget plast kan gå direkte til genanvendelse, andet skal kemisk genindvindes - det vil sige, at plasten laves til et olieprodukt, der kan bruges til ny plast - og resten som ikke kan genanvendes, kan bruges som brændsel i fjernvarmen i perioder med spidsbelastning. 

Hvor ren skal plasten være

Plastemballage fra mad
Skal være helt ren og fri for madvarer. 
Skyl evt. plasten i det sidste opvaskevand eller læg det i opvaskemaskinen, hvis der er ekstra plads.

Plastemballage fra sæbe, shampoo og lignende
Tøm bøtten så godt du kan. Det gør ikke noget, at der er smule tilbage i bøtten.

Malingbøtter
Plasten kan godt genanvendes, selvom der sidder en smule malingrester tilbage. Men undgå at aflevere plast med spartelmasse, fugemasse eller lignende på. 

Urtepotter
Bank urtepotterne fri for jord, så godt som muligt. 

Plastemballage med faremærke
Skal være helt tømt.

NB: Det er udelukkende plastemballage med dette faremærke, du kan aflevere til plast. 


Plast med andre typer af faremærker skal afleveres som farligt affald. 

 

 

Hvorfor skal vi sortere plast

Plast produceres af olie.

Det er energikrævende at hente olien op fra undergrunden, og når vi bruger olien som brændstof eller brænder produkter af, som er baseret på olie, udledes CO2 til atmosfæren.

Derfor er det vigtigt, at vi sorterer plasten, så den kan genanvendes og blive til nye produkter af plast 

Der findes et utal af plasttyper
Plastik kan anvendes til mange og vidt forskellige ting, og alt efter hvilke stoffer, der bliver tilført plasten, kan man skabe plasttyper med mange forskellige egenskaber.

Det betyder, at der i dag findes utallige plasttyper på markedet. Meget af det kan genanvendes, men ikke alt. Brug derfor vores ja-tak og nej-tak-lister, når du sorterer plast.  

Vi lever i en verden af plast
Vi lever i en verden af plast, og desværre ser vi, hvordan plasten forurener store dele af kloden. Derfor er det vigtigt at man allerede i produktionen af plast har fokus på, at plasten kan genanvendes, så den ikke ender med at blive brændt af eller i værste fald ender i naturen og verdenshavene. 

Kan alt plast genanvendes

Meget plast kan genanvendes, men ikke alt – og der må ikke være madvarer på.

Husk derfor at dette plast skal i restaffald:

 • Beskidt plast og plast med rester af madvarer
 • Skumplast
 • Chipsposer og kaffeposer

Plast med elektronik i skal afleveres som elektronik – på genbrugsstationen, til genbrugsbilen, eller (hvis det er småt elektronik) i en pose på låget af beholderen til mad- og restaffald.

Vi vil rigtig gerne have dine plastemballager (også fra mad, de skal bare være rene) og plastposer/folie. Plasten bliver sendt videre til genanvendelse