Gå til indhold

Affald om vinteren

Skraldemanden skal også kunne komme til, når vejene af glatte af is eller sneet til. Se her hvordan du kan hjælpe skraldemanden på vej.

Vintervejret kan påvirke tømningen af dine beholdere samt genbrugsbilen

Når vinteren melder sig med sne og is, er skraldemanden afhængig af snerydning og saltning. Det gælder både på vejene, på fortovet og på adgangsvejen hen til dine affaldsbeholdere eller dit genbrugsaffald.

Hvis der ikke er ryddet sne og gruset eller saltet – eller hvis vintervejret er så voldsomt, at sneplovene ikke kan følge med - kan du ikke forvente at få hentet affald som normalt.

Har du ikke fået hentet affald pga. udfordringer med sne- og vandmængder?

Hold adgangsvejen fri

Er du husejer, skal du give skraldemanden en håndsrækning og holde adgangsvejen til din affaldsbeholder fri for sne og is. Hvis sneploven har været forbi, så husk at skrabe snevolden væk! 

Hvis du har ryddet sne og is på din ejendom, men alligevel ikke får tømt dagrenovation, er det fordi skraldemanden har vurderet, at det generelt er uforsvarligt eller umuligt at køre i det område, hvor du bor.

Din ressourcebeholder og energibeholder

Hvis der er tale om hele veje og større områder, hvor det har været umuligt at komme til dine beholdere, prøver skraldemanden igen på et andet tidspunkt, når der er ryddet. 

Enkeltadresser der ikke har været ryddet eller saltet/gruset, kan bestille en ekstratømning af beholderne, når der er ryddet. Det koster 100 kr. for en kørsel. Alternativt kan der stilles ekstra affald frem til næste tømning. Husk at vi skal have besked hvis du gør det. Du kan også komme af med affaldet på genbrugsstationerne. Meddel blot, at du ikke har fået tømt pga. sne og is.

Genbrugsbilen

Hvis Genbrugsbilen ikke har kunne hente genbrugsaffald på grund af sne og is, bliver det medtaget på næste ordinære tømmedag.