Gå til indhold

Har du haft et brud? Sådan søger du refusion

Se her hvordan du kan søge om refusion hvis du har haft en skjult skade.

Er uheldet ude, og du har haft et stort vandforbrug på grund af en lækage, kan du i visse situationer søge om refusion.

Du kan både søge refusion for selve vandet (vandpris og vandafgift) og for spildevand (vandafledningsbidrag eller statsafgift).

Kun ét år tilbage

Der gives kun refusion ét år tilbage. Refusionen finder som udgangspunkt sted i forbindelse med årsafregningen. Send gerne din ansøgning, så snart skaden er udbedret.

Husk at reparere din skade, når du bliver opmærksom på den.

Hvordan beregnes refusionen?

Refusionen beregnes ved, at vi vurderer dit merforbrug ud fra dit normale forbrug. Af merforbruget fratrækkes en selvrisiko – for vand på 300 m3, og for spildevand på 25 m3.

Sådan gør du

Du og din VVS-installatør udfylder ansøgningsskemaet, som du finder her

Ansøgningsskema med dokumentation – foto og/eller tegning af brud og en kopi af faktura fra VVS-installatør – sendes til post@vandogaffald.dk

Eventuel besigtigelse

Vi kan vælge at besigtige skaden for at sikre bedst muligt grundlag for at behandle ansøgningen.