Gå til indhold

Drikkevandskvalitet

Vi mennesker består af op til 75% vand. Derfor skal det vand, vi drikker være rent. Vi foretager både lovpligtige analyser og supplerende egenkontroller af vandkvaliteten. På denne side kan du finde de seneste analyser fra vandværker og ledningsnet

Dokumenteret drikkevandssikkerhed - DDS

Drikkevand er vores vigtigste fødevare, og siden 2013 har VA været klassificeret som fødevarevirksomhed. At vi kan betegne os som fødevarevirksomhed beviser, at vi arbejder systematisk med drikkevandssikkerheden og lever op til de samme strikse krav, som andre fødevarer har, i forhold til hygiejne og kvalitet. Vi skal altid kunne stå på mål for, at det vand, vi sender ud til vores kunder, er af høj kvalitet. Derfor udfører vi løbende kontroller af drikkevandet i boringer, på vandværker, i rentvandsbeholdere og i ledningsnettet.

Gennem arbejdet med Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS), som er en systematisk måde at arbejde med drikkevand på, sikrer vi os, at vi har styr på drikkevandssikkerheden, lige fra vandet indvindes 40-50 meter nede i jorden, til det ender ude i vandhanerne. Vi håndterer vandet ud fra faste procedurer og regler, og de forskellige led i vandforsyningen bliver vurderet i forhold til, hvad der kan gå galt, hvor kritisk en given hændelse vil være, og hvordan den eventuelle hændelse kan undgås.

DDS, der er udarbejdet i samarbejde med DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) og Miljøministeriet, handler altså om at have klare procedurer for, hvordan man håndterer forskellige risikofaktorer i vandforsyningen, inden skaden er sket. Derved kan vi minimere forureningshændelser.