Gå til indhold

Drikkevandskvalitet

Vi foretager lovpligtige analyser og supplerende egenkontroller af vandkvaliteten. På denne side kan du finde de seneste analyser fra vandværker og ledningsnet.

Drikkevandssikkerhed

Drikkevand er vores vigtigste fødevare. Siden 2013 har VA været klassificeret som fødevarevirksomhed, og vi er certificeret efter standarden ISO22000, som omhandler fødevaresikkerhed. At vi kan betegne os som fødevarevirksomhed vidner om, at vi lever op til de samme strikse krav, som andre fødevarer har, i forhold til hygiejne og kvalitet. Vi skal altid kunne stå på mål for, at det vand, vi sender ud til vores kunder, er af højeste kvalitet. Derfor udfører vi løbende kontroller af drikkevandet i boringer, på vandværker, i rentvandsbeholdere og i ledningsnettet.

Gennem arbejdet med Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS), som er en systematisk måde at arbejde med drikkevand på, sikrer vi os, at vi har styr på drikkevandssikkerheden, lige fra vandet indvindes 40-50 meter nede i jorden, til det ender ude i vandhanerne. Vi håndterer vandet ud fra faste procedurer og regler, og de forskellige led i vandforsyningen bliver vurderet i forhold til, hvad der kan gå galt, hvor kritisk en given hændelse vil være, og hvordan den eventuelle hændelse kan undgås. Ved at have klare procedurer for, hvordan man håndterer forskellige risikofaktorer i vandforsyningen, kan vi mindske risikoen for forureningshændelser.