Gå til indhold

Genbrugsbilen

Genbrugsbilen kommer forbi din adresse en fast dag hver måned. Genbrugsbilen henter plast, farligt affald, indbo og meget mere.

Genbrugsbilen henter indbo, møbler, plast og haveaffald samt materialer som stort pap og stort metal, som ikke kan være i ressourcebeholderen. Genbrugsbilen medtager ikke byggeaffald samt mur- og nagelfaste materialer.

Materialerne skal pakkes i klare 110 liters plastsække (maks. 11 kg). Der må kun være én fraktion pr. sæk dvs. elektronik for sig, tøj for sig osv.

Stort pap skal bundtes med kraftig snor (maks. 100x50cm).

Haveaffald skal bundtes eller afleveres i komposterbare papirsække, som du kan købe på genbrugsstationerne, i vores administration eller i nogle supermarkeder/byggemarkeder. Vi medtager ikke haveaffald i plastsække, heller ikke selv om de er komposterbare.

En enhed (en sæk eller en genstand) må maksimalt veje 11 kg med undtagelse af hårde hvidevarer, møbler, fjernsyn, cykler, affaldsbeholdere og benzin-/eldrevne haveredskaber.

Se en detaljeret sorteringsvejledning for genbrugsbilen her

Vi henter materialerne i tre biler - en til haveaffald, en til plastik og en til det resterende.

Affaldet skal stilles ud til offentlig vej eller privat fællesvej inden kl. 7.00 på afhentningsdagen. Ejendomme på blinde veje uden vendemulighed skal sætte affaldet frem til farbar vej med vendemulighed.

Ved boligkomplekser kan der være aftaler om, at storskraldet samles i et skur eller rum indrettet til formålet. Spørg evt. din vicevært.

Stil affaldet på en måde, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at det er storskrald. Sæt eventuelt en seddel med teksten "storskrald" på affaldet.

Du kan aflevere 10 enheder pr. gang. Tømning af hele ejendomme eller oprydning i dødsboer skal ske via anden transportør eller genbrugsstationerne.

Hvis genbrugsbilen har glemt din adresse, så ring til os inden tre hverdage på tlf. 63215515.

Hvad kan jeg aflevere til genbrugsbilen?

Genbrugsting som kan afleveres til genbrugsbilen er f.eks.:

 • Stort pap
 • Stort jern og metal
 • Indbo
 • Hårde hvidevarer
 • Plast
 • Mad- og drikkekartoner
 • Elektronik
 • Tøj (både ødelagt tøj og tøj til genbrug)
 • Flamingo (polystyren)
 • Legetøj
 • Haveaffald

 

Rød kasse til farligt affald

I løbet af 2021 får alle en rød kasse til farligt affald. Den røde kasse afleverer du på genbrugsstationen eller til genbrugsbilen.

Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald. Det er for eksempel kemikalier og rengøringsmidler.

Produkter, der bliver til farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når man bruger dem.

Men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt, når de ender som affald.

Farligt affald er blandt andet

 • Blæk- og printerpatroner
 • Energisparepærer
 • Gift til skadedyr
 • Kemikalierester
 • Klude med olie/kemikalier
 • Make-up
 • Malingrester
 • Neglelak
 • Plantegift
 • Spraydåser
 • Termometre

Emballager med faresymboler skal sorteres som farligt affald, også selvom de er tomme.

Nej tak til

 • Støvsugerposer, aske og glasskår. Skal pakkes ind i f.eks. avispapir og lægges i restaffald
 • Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket
 • Fyrværkeri skal afleveres i miljørummet på genbrugspladsen

Sådan afleverer du farligt affald

Farligt affald skal afleveres i den røde kasse, som du får udleveret af os.

Bor du i en fællesbebyggelse, kan der være lavet en fælles opsamling af farligt affald - tjek med din vicevært eller ejendomsadministrator.

Du kan altid aflevere farligt affald på genbrugsstationen.

Hvis ikke du har mulighed for selv at fragte det farlige affald til genbrugsstationen, kan du få hentet den røde kasse af Genbrugsbilen

Du kan også aflevere batterier og småt elektronik, som f.eks. cykellygter, eltandbørster og mobiltelefoner, i den røde kasse.

Hvad kan jeg ikke aflevere til genbrugsbilen?

Du kan ikke aflevere ting, som du kan komme af med i din ressourcebeholder:

 • Papir
 • Småt pap
 • Glas
 • Småt metal

Derudover er det ikke muligt at aflevere:

 • Mur- og nagelfast inventar
 • Byggematerialer
 • Havehegn- og låger
 • Dele fra biler og knallerter

 

Direkte genbrug og genbrugsbilen

Vi kan ikke altid sikre, at de indsamlede ting fra genbrugsbilen går til direkte genbrug. Chaufførerne på genbrugsbilen kan være nødt til at skille større ting ad for at få plads på bilerne, og det kan betyde, at de indsamlede ting havner til genanvendelse i stedet for til genbrug.

Hvis du vil være helt sikker på, at dine ting går til direkte genbrug, så er den bedste løsning at køre tingene på genbrugsstationen og sætte dem i ”Her må du ta’” eller at ringe til en af de frivillige organisationer, der kommer ud og henter ting til genbrug.

På denne side kan du blive klogere på, hvordan vi arbejder med direkte genbrug hos VA.