Gå til indhold

Farligt affald

Spraydåser, malingrester, kemikalier, neglelak: Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald.

Hvad er farligt affald

Produkter, der bliver til farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når man bruger dem. Men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt.

Derfor skal du aflevere farligt affald til os - enten på genbrugsstationen eller til genbrugsbilen i den røde kasse.

Sådan afleverer du farligt affald

Har du fået en rød kasse til farligt affald, kan du fylde den og aflevere den til genbrugsbilen. Husk at skrive adresse på klistermærket på kassens låg, ellers kan vi desværre ikke tage kassen med. Brug en vandfast tusch/kuglepen, så skriften ikke regner af.

Farligt affald kan også afleveres på en af  genbrugsstationerne. Her kan du bruge den røde kasse, men du kan også aflevere det uden en kasse. 

Det må du pakke i den røde kasse

Farligt affald er for eksempel:

 • Plante- og insektgifte
 • Kemikalierester
 • Spraydåser (også tomme)
 • Malingrester
 • Make-up
 • Neglelak
 • Blæk- og printerpatroner
 • Olie og oliefiltre (emballeret)
 • Klude med olie/kemikalier (gennemvæd dem med vand og læg
  dem i glas med tætsluttende låg)
 • Termometre med kviksølv
 • Alle rester af produkter og tom emballage med disse faremærker

Faremærket brandfareFaremærket akut toksitet Faremærket brandnærendeFaremærket alvorlig sundhedsfareFaremærket gasser under trykFaremærket eksplosiv

 • Batterier (små batterier under 500 gram fra f.eks. vækkeure, fjernbetjeninger, controllers og legetøj)
 • Småt elektronik (f.eks. mobiltelefoner og småt legetøj)
 • Alle slags elpærer og små lysstofrør

  NB: Batterier, elektronik og elpærer/lysstofrør afleveres i hver sin pose i kassen.
Det må du IKKE pakke i den røde kasse
 • Medicinrester(apotek)
 • Kanyler (apotek)
 • Skarpe og spidse genstande (glasskår kan lægges i rummet til glas)
 • Gasflasker (kan afleveres på genbrugsstationen)
 • Fyrværkeri (kan afleveres på genbrugsstationen)
 • Bilbatterier og batterier til cykler og løbehjul (kan afleveres på genbrugsstationen)
 • Støvsugerposer, aske (restaffald)
 • Glasskår (glas/metal)
 • Selvantændelige klude (kan afleveres i lukket beholder på genbrugsstationen - skriv på beholderen hvad det er)
 • Ammunition, sprængstoffer og ulovligt fyrværkeri (kontakt politiet på telefon 114)
Sådan pakker du den røde kasse

Den røde kasse bliver håndsorteret.
Derfor er det vigtigt, at du pakker den omhyggeligt.

 • Affaldet skal være forsvarligt emballeret.
 • Skru låget ordentligt på diverse beholdere og stil dem oprejst, så indholdet ikke flyder ud.
 • Læg de forskellige løse ting i små plastposer eller lignende - batterier for sig, blækpatroner for sig, pærer for sig, osv.
 •  Sæt låget på, så små børn og regnvand ikke kan komme i kassen.
 • Har du ikke den originale emballage, skal du i stedet sætte en mærkat på, der tydeligt fortæller, hvilken type affald det er. Så kan personalet på modtageanlægget se, hvordan det skal behandles.
 • Kassen må højst veje 8 kg i alt.
 • Husk at skrive adresse på det klistermærke, som sidder på kassen. Hvis kassen er uden adresse, kan vi desværre ikke tage den med. Brug en vandfast tusch/kuglepen, så skriften ikke regner af.
Ønsker du en rød kasse til farligt affald

Alle har nu fået udleveret en rød kasse til farligt affald. 

Mangler du en rød kasse

Kontakt os, hvis du ikke har fået en rød kasse. 

Bor du i et stort boligselskab, skal der laves en fælles løsning for aflevering af farligt affald. Kontakt evt. din udlejer.

Sommerhuse og kolonihaver kan ikke få en rød kasse. 

Batteriindsamling for skoler og foreninger

Er I en forening eller en skoleklasse i Svendborg Kommune, der gerne vil tjene lidt til klassekassen, så kan I samle batterier fra husholdningen.

Batterierne skal I selv aflevere på genbrugsstationen, hvor de bliver vejet. Herefter bliver pengene sat ind på f.eks. en klassekassekonto.

Kontakt os på post@vandogaffald.dk hvis I er interesseret.