Gå til indhold

Farligt affald

Spraydåser, malingrester, kemikalier, neglelak: Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald.

Alle parcel- og rækkehuse har fået en rød kasse til farligt affald.

Lejligheder skal også have en rød kasse, men mange steder skal der laves aftaler om fælles kasser, derfor kan der gå op til et år inden, du får kassen.

Bor du i parcel- eller rækkehus og har du ikke modtaget kassen? Så kontakt os.

Hvad er farligt affald

Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald.

Produkter, der bliver til farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når man bruger dem. Men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt.

Derfor skal du aflevere farligt affald til os - enten på genbrugsstationen eller til genbrugsbilen (i en rød kasse).

Hvad er farligt affald

Farligt affald er for eksempel:

 • Plante- og insektgifte
 • Kemikalierester
 • Spraydåser (også tomme)
 • Malingrester
 • Make-up
 • Neglelak
 • Blæk- og printerpatroner
 • Olie og oliefiltre (emballeret)
 • Klude med olie/kemikalier (gennemvæd
  dem med vand og læg
  dem i glas med tætsluttende låg)
 • Termometre med kviksølv
 • Alle rester af produkter og tom
  emballage med disse faremærker

 • Batterier (små batterier under 500
  gram fra f.eks. vækkeure, fjernbetjeninger,
  controllers og legetøj)
 • Småt elektronik (f.eks. mobiltelefoner
  og småt legetøj)
 • Alle slags elpærer og små lysstofrør

  NB: Batterier, elektronik og elpærer/lysstofrør afleveres i hver sin pose i kassen.
Nej tak til
 • Medicinrester(apotek)
 • Kanyler (apotek)
 • Skarpe og spidse genstande
 • Gasflasker (kan afleveres på genbrugsstation)
 • Fyrværkeri (kan afleveres på genbrugsstation)
 • Støvsugerposer, aske (restaffald)
 • Glasskår (glas/metal)
 • Selvantændelige klude
 • Ammunition, sprængstoffer og ulovligt fyrværkeri (kontakt politiet på telefon 114)
Sådan afleverer du farligt affald

Har du fået en rød kasse til farligt affald, kan du fylde den og aflevere den til genbrugsbilen. Husk at skrive adresse på klistermærket på kassens låg, ellers kan vi desværre ikke tage kassen med. Brug en vandfast tusch/kuglepen, så skriften ikke regner af.

Farligt affald kan også afleveres på en af  genbrugsstationerne. Her kan du bruge den røde kasse, men du kan også aflevere det uden en kasse. 

Sådan pakker du den røde kasse

Den røde kasse bliver håndsorteret.
Derfor er det vigtigt, at du pakker den omhyggeligt.

 • Affaldet skal være forsvarligt emballeret.
 • Skru låget ordentligt på diverse beholdere og stil dem oprejst, så indholdet ikke flyder ud.
 • Læg de forskellige løse ting i små plastposer eller lignende - batterier for sig, blækpatroner for sig, pærer for sig, osv.
 •  Sæt låget på, så små børn og regnvand ikke kan komme i kassen.
 • Har du ikke den originale emballage, skal du i stedet sætte en mærkat på, der tydeligt fortæller, hvilken type affald det er. Så kan personalet på modtageanlægget se, hvordan det skal behandles.
 • Kassen må højst veje 8 kg i alt.
 • Husk at skrive adresse på det klistermærke, som sidder på kassen. Hvis kassen er uden adresse, kan vi desværre ikke tage den med. Brug en vandfast tusch/kuglepen, så skriften ikke regner af.
Får du en rød kasse til farligt affald

I første omgang er det alle parcel- og rækkehuse, der har fået en rød kasse til farligt affald. 

Mangler du en rød kasse

Kontakt os, hvis du bor i parcel- eller rækkehus og ikke har fået en rød kasse. 

Hvis du bor i lejlighed eller værelse kan du også få en rød kasse - kontakt os på mail eller telefon og oplys navn, adresse og telefonnummer. Det gælder dog ikke for de store boligselskaber, hvor der skal laves en fælles løsning for aflevering af farligt affald.

Sommerhuse og kolonihaver får ikke tilbudt en rød kasse. 

Aflevér dit farlige affald til os fordi...

Kemikalier og olier kan i nogle tilfælde oparbejdes og genbruges, mens andet bliver brændt på særlige anlæg, som sikrer en miljørigtig forbrænding.

Batterier indeholder værdifulde ressourcer, som ellers vil gå tabt. Vores sundhed og miljø kan skades, hvis batterierne havner i skraldespanden.

Sparepærer indeholder kviksølv, som er farligt for mennesker og vores miljø.

Batteriindsamling for skoler og foreninger

Er I en forening eller en skoleklasse i Svendborg Kommune, der gerne vil tjene lidt til klassekassen, så kan I samle batterier fra husholdningen.

Batterierne skal I selv aflevere på genbrugsstationen, hvor de bliver vejet. Herefter bliver pengene sat ind på f.eks. en klassekassekonto.

Kontakt os på post@vandogaffald.dk hvis I er interesseret.