Gå til indhold

Ledningsinformationer på kort

Her kan du se de informationer, vi har om de vandledninger, kloakledninger og anlæg, som vi administrerer.

Du er velkommen til at se de informationer, vi har registreret om de ledninger og anlæg, som vi administrerer:

Vandledninger

Kloakledninger

Vejbelysning

Følgende ledningssignaturer gælder for kloakledninger:

Grøn = Fællesledninger

Rød = Spildevandsledninger

Blå = Regnvandsledninger


Søger du informationer om ledningernes placering på din egen grund, kan du finde dem via en adressesøgning i Svendborg Kommunes byggesagsarkiv.

Er du graveaktør, f.eks. entreprenør og skal grave i offentligt vejareal eller privat fællesvej, har du pligt til at forespørge i Ledningsejerregistret, LER.

Bemærk: 1. juli 2023 går vi over til LER2

LIFA KortViser er ophavsretsligt beskyttet LIFA A/S. Kort der anvendes i LIFA KortViser vises med ophavsrettighed fra den pågældende udbyder. Rettigheder til adgang hos kortudbyderne er anført i nederste venstre hjørne.

Evt. henvendelse til LIFA om KortViser kan gøres her