Gå til indhold

Tømningsordning

Hvis du har en septiktank eller anden hustank, tømmer vi den en gang om året. Det er obligatorisk at få den tømt af os. Formålet er at undgå forurening af den omgivende natur.

Spørgsmål og svar om tømningsordningen

Sådan gør du klar til tømning

Inden tømning beder vi dig sikre, at dækslet til tanken er fritlagt i terrænhøjde og tankens placering er tydeligt markeret. Hvis dækslet er tungere end 30 kg bedes det løftet af inden, vi kommer. Adgangsvejen skal være mindst 3,6 meter bred og fri for beplantning i 4,5 meters højde.

Vand og Affald er ikke erstatningspligtig for mindre skader på hustanke, der sker ved  almindelig tømning, kun hvis dette er en utilsigtet hændelse.

Gamle tanke, hvor betonet er porøst, er  særdeles udsat for at gå i stykker ved almindelig tømning, disse kan ikke erstattes, da tanken har den alder den har.

Det er grundejers forpligtelse, at såfremt der konstateres fejl eller mangler på hustanken, straks at få fejlen udbedret. Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Det er også grundejers forpligtelse at hustanken er lovlig og funktionsdygtig og fungerer miljømæssigt forsvarligt efter gældende regler.

Hvor tungt må dækslet være?

Hvis dækslet vejer mere end 30 kg beder vi dig løfte det af inden, vi kommer. 

Vi skal løfte mange dæksler i løbet af en arbejdsdag, så vi følger de arbejdsmiljøregler, som er indført for at passe på personalets helbred. Regler om tunge løft kan du læse på www.arbejdstilsynet.dk

Det er ikke tilladt at dele dækslet i to for at mindske vægten. Andre kreative løsninger er heller ikke tilladt.

Dæksel over septiktank, hvor dækslet er delt i to halve.

Dæksel over septiktank, hvor der er brugt trillebør til at dække

Hvad er en hustank?

Hustank er en fællesbetegnelse for bundfældningstanke som er septictanke, trixtanke og emscherbrønde. Det kan også være et minirenseanlæg.

Må man selv tømme sin hustank?

Byrådet i Svendborg Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, og du kan derfor som hovedregel ikke blive fritaget.

Fyldes der vand i tanken efter tømning?

Nej, vi har ikke vand med når vi tømmer hustanke. Ønsker man at der skal vand i tanken efter tømningen, skal man selv fylde det i.

Hvornår bliver min hustank tømt?

Vi tømmer hustanke i perioden fra uge 14 til uge 49. Tanken tømmes indenfor den samme 3-ugers periode hvert år - uge for tømning kan oplyses ved henvendelse til os på tlf. 6321 5525.

Hvad sker der hvis dækslet ikke er fritlagt?

Dækslet skal være fritlagt hvis tanken skal tømmes. Hvis vi ikke kan komme til dækslet, forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr og til ikke at foretage tømningen.