Gå til indhold

Regulativ og klagevejledning

Her kan du se regulativet for Svendborg Vand A/S samt se hvordan du klager.

Klagevejledning

Klagevejledning ved generelle situationer

Hvis du er utilfreds med den behandling, du har fået, kan du sende en klage til post@vandogaffald.dk eller til vores administration: Vand og Affald, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Du skal oplyse følgende:

  • Kort beskrivelse af hændelsen
  • Hvem du har været i kontakt med
  • Dine kontaktoplysninger

Vi håber, at vi i fællesskab kan finde en løsning på problemet.

Er du uenig i vores afgørelse, har du følgende klagemuligheder:

  1. Du kan indgive din klage til Center for Klageløsning via hjemmesiden www.forbrug.dk. Der opkræves et klagegebyr på 100 kr., som ikke tilbagebetales.
  2. Er du fortsat uenig i afgørelsen kan du indgive din klage til Forbrugerklagenævnet. Der opkræves et klagegebyr på 400 kr., som tilbagebetales, hvis du får medhold i din klage.

Akut handling på stedet

I nogle situationer, er der behov for akut handling, der kræver montørens afgørelse på stedet. Afgørelsen kan fås på skrift ved at rette henvendelse til mos@vandogaffald.dk.

Er du uenig i vores afgørelse, har du følgende klagemuligheder:

  1. Du kan indgive din klage til Center for Klageløsning via hjemmesiden www.forbrug.dk. Der opkræves et klagegebyr på 100 kr., som ikke tilbagebetales.
  2. Er du fortsat uenig i afgørelsen kan du indgive din klage til Forbrugerklagenævnet. Der opkræves et klagegebyr på 400 kr., som tilbagebetales, hvis du får medhold i din klage.