Gå til indhold

Ansvar for kloakken

I tilfælde hvor der er noget galt med kloakken, kan det være nødvendigt at vide, om ledningen er privat, eller om den er offentlig.

Det kan være svært at afgøre om en kloakstikledning er offentlig eller privat.
Hvis der er konkrete aftaler, f.eks. tinglyste bestemmelser, er de gældende. Ofte er der dog ingen aftaler. Derfor har vi skitseret, hvordan vi som udgangspunkt fastlægger grænsen mellem offentlige og private kloakstik.

Her ligger den private afløbsinstallation indenfor skellet. Vi har ansvaret for at vedligeholde den del af stikledningen, der ligger udenfor skellet.

Som forrige eksempel er det dig, der skal vedligeholde afløbsinstallationen indenfor skellet. Vi har ansvaret for at vedligeholde den del af stikledningen, der ligger udenfor skellet.

I eksemplerne herover og herunder ligger noget af den private afløbsinstallation indenfor skellet, men der ligger også noget af den udenfor skellet. Der er måske en rensebrønd, et grenrør og en tagnedløbsbrønd på stikledningen, som kan ligge indenfor eller udenfor skelgrænsen. Vi har ansvaret for at vedligeholde stikledningen fra den sidste brønd eller efter det sidste grenrør før hovedledningen.

Kloakstik i en ”kotelet-udstykning” vedligeholdes af vand og affald frem til skellet på den bageste grund, medmindre ledningen er tinglyst som privat ledning.

Når en kloakledning ligger henover en ejendom for at forsyne en naboejendom vedligeholder vand og affald hovedledningen og stikledningen indtil skellet til naboejendommen. De øvrige stikledninger er private og vedligeholdes af de respektive grundejere.

I nogle tilfælde er byggemodninger udført med private ledningsanlæg. Dette er oftest sikret ved tinglysning. Grundejerforeningen vedligeholder i dette tilfælde den fælles private hovedledning indtil skel mod offentlig vej.

Når flere boliger er opført på samme matrikel (som ved andelsboligbebyggelser) vedligeholder Vand og Affald hovedledning og stikledning indtil skellet.

Hvis du ikke kan genkende din ejendom blandt de skitserede, er du velkommen til at kontakte os.