Gå til indhold

Affald ved sommerhuse

Sommerhuse er omfattet af affaldsordningerne i Svendborg Kommune.

Sommerhuse kan vælge at have enkeltløsning - altså beholdere ved det enkelte sommerhus.

Der kan også være fællesløsning, hvor der i stedet er flere eller større beholdere et sted, hvor flere sommerhuse kan aflevere deres affald samlet.

Tømning af beholdere

Tømning i sommerhusområder sker efter følgende frekvens:

Ressourcebeholderne (pap/papir og glas/metal) tømmes hver 4. uge i perioden 1. april til 30. september, og hver 8. uge i perioden 1. oktober til 31. marts. 

Energibeholderne (madaffald/restaffald) tømmes hver 2. uge hele året.

Genbrugsbilen

I perioden 1. april til 31. oktober kan sommerhuse benytte sig af Genbrugsbilen for aflevering af plast og mad- og drikkekartoner. Plast og mad- og drikkekartoner skal pakkes i en klar sæk på maks. 110 l. og stilles frem til offentlig vej eller privat fællesvej inden kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Sommerhusområder kan ikke aflevere andre typer affald til Genbrugsbilen.