Gå til indhold

Adgangsforhold og placering af dine beholdere

Hvor tæt på skel skal beholderne stå? Må jeg lave skraldeskjul? Her kan se hvordan du skal placere dine beholdere, og hvordan du overholder krav til standplads og adgangsvej.

Det er vigtigt at dine beholdere er placeret, så skraldemanden kan tømme dem.

Dine beholdere skal stå fremme kl. 6, den dag de bliver tømt.

Enkelte veje skal - grundet særlige forhold - stille frem kl. 5. Det drejer sig om:
Fåborgvej (5700), Odensevej (5700), Tvedvej, Dronningemaen, Sundbrovej, Fåborgvej, Svendborgvej, Landevejen, Ørbækvej, Villabakken, Nyborgvej, Sankt Jørgens Vej samt Vestergade i Svendborg.

Krav Til Adgangsvej Og Standplads Bred Og Flad Format Til Banner På Www Feb. 2023
Krav til standplads og adgangsvej Her kan du se hvordan du skal placere dine beholdere, så du overholder kravene til adgangsvej og standplads Hent vejledningen "Krav til adgangsvej og standplads"
Krav Til Vendeplads Til Skraldebil Bred Og Flad Format Til Banner På Www Feb. 2023
Krav til vendeplads Her kan du se hvilke krav der er til vendeplads Hent vejledningen "Krav til vendeplads til skraldebilen"
Afhentning på grund eller skelordning

Adgangsvejen til dine beholdere og standplads på din grund

 • Adgangsvejen skal have jævnt og fast underlag af fliser eller asfalt 
 • Standpladsen på grunden skal have jævnt og fast underlag af fliser eller asfalt
 • Ingen niveauforskel (trin) på standplads og adgangsvej
 • Adgangsvejen skal mindst være 90 cm. bred
 • Der skal være en frihøjde på mindst 2 m.
 • Der må ikke være stigninger på over 10 cm. pr. meter.
 • Der må ikke være trapper eller trin
 • Der skal være godt lys i den mørke tid
 • Der skal være ryddet for sne og saltet eller gruset
 • Håndtaget på skraldespanden skal vende ud mod skraldemanden
 • Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv
 • Der skal være markeret med tydeligt husnummer

Skelordning 

Hvis du har skelordning, skal din beholder have fast standplads ved dit skel eller sættes frem til tømning senest kl. 6 på tømmedagen (skel er 0-2 meter inde på din grund og i niveau med fortovet). 

Afhentning på grund

Afhentning på grund er maks. 25 meter inde på din grund. 

Tilmeld dig afhentning på grund her.

 

Skraldespandsskjul / affaldsgårde

Du er velkommen til at bruge et skraldespandsskjul eller en affaldsgård, hvis du ikke ønsker, at dine affaldsbeholdere skal stå synligt fremme.

For at vi kan tømme beholderne, har vi følgende krav til skraldespandsskjulet:

 • Eventuelle låger skal være hængslet og kunne stå åben af sig selv. Det er ikke tilstrækkeligt, at en krog holder lågen åben.
 • Der skal være friplads omkring affaldsbeholderne, så de let kan køres ind og ud af skjulet. Derfor skal der som minimum være 30 mm luft på hver side af affaldsbeholderne foruden 30 mm luft mellem spandene.
 • Der skal være en frihøjde på 120cm, så den frit kan tippes og trilles ud.
 • Der skal være fri adgang til alle beholdere
 • Hvis affaldsgården er låst, skal den låses op på tømmedagen, eller der kan efter aftale udleveres to sæt nøgler til renovatøren.
Kørevejen

Dette gælder særligt for private fællesveje og ejendomme med hæk/træer ud til offentlig vej.

 • Kørevejen for renovationsbilerne skal som udgangspunkt være minimum 4 meter bred og have en frihøjde på 4 meter.
 • Vejen skal være egnet til kørsel med renovationsbilen, og der skal være vendemulighed for renovationsbilen.
 • På tømningstidspunktet skal kørevejen være farbar og ryddet for diverse genstande, samt ryddet for sne og gruset ved glat føre.

Hvis kørevejen ikke opfylder ovenstående krav, skal beholderen stilles frem til nærmeste offentligt tilgængelige vej.