Gå til indhold

Sådan fungerer kloakken

Vi har haft kloakker i omkring 150 år. Hér på siden kan du blive klogere på, hvordan kloaksystemet har udviklet sig gennem tiden og få et indblik i, hvad vi gør for at mindske risikoen for overløb.

Kloakkernes vigtige rolle

Da de første danske kloakker blev bygget for ca. 150 år siden, var det af hensyn til folkesundheden. Inden kloakkerne blev bygget, flød spildevandet i gaderne, og det betød, at smitsomme sygdomme spredte sig med spildevandet.
De første kloakker ledte spildevandet væk fra byerne og direkte ud i det nærmeste vandmiljø. Sådan gør vi ikke i dag, hvor spildevandet sendes forbi et renseanlæg, inden det ledes ud i vandmiljøet. Men.. nogle gange under kraftige skybrud kan der forekomme overløb. Hos Vand og Affald har vi løbende fokus på, hvordan vi hele tiden kan blive bedre til at begrænse mængden af overløb til vandmiljøet. 

Hvad er et overløb?

Overløb er en slags sikkerhedsventil i de kloakrør, hvor der både løber regnvand og spildevand. Under kraftige skybrud kan det ske, at der kommer mere vand i kloakken, end der er plads til. Overløbsbygværk sikrer, at en mindre del af dette vand løber over under kontrollerede forhold. Alternativet kan være, at vandet presser sig op gennem kloakdæksler eller oversvømmer kældre i lavtliggende områder.
Det vand, som løber over og videre ud i vandmiljøet, er regnvand blandet med små mængder spildevand. I forbindelse med overløb fra kloaksystemet er spildevandet derfor meget fortyndet. Fast materiale som fx toiletpapir bliver frasorteret via en rist i overløbsbygværket, så vi sikrer, at dette ikke ender ude i vandmiljøet.

Film om kloakker og overløb

I filmen hér fortæller vi, hvordan kloaksystemet har udviklet sig gennem tiden. Filmen viser, hvordan et overløb fungerer, og vi forklarer, hvad vi gør for at mindske risikoen for overløb.

Gå til Youtube og se filmen