Gå til indhold

Udskiftning af vandmåler

 

Tjekliste til dig som husejer

Før vores besøg:
  • Virker afspærringsventilen før måleren? Det vil sige - kan du lukke for alt vandet i huset med ventilen?
  • Det er vigtigt, at der er fri adgang til måleren, så vi har plads til at skifte den. Hvis der står maskiner eller lignende foran måleren, skal de flyttes inden, vi kommer. 
 Efter vores besøg:
  • Drypper sikkerhedsventilen ved varmtvandsbeholderen? Hvis sikkerhedsventilen er ødelagt, kan den begynde at dryppe efter målerudskiftning.
  • Hvis vi har monteret en kontraventil, kan det banke i installationen, når du lukker en hane. Dette forsvinder igen.