Gå til indhold

Ny hovedpumpestation på vej ved Svendborg Havn

19. september lød startskuddet til byggeriet af en ny pumpestation på Svendborg Havn, som både hvad angår design, funktion og placering bliver en aktiv og integreret del af havneparken.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men gemt væk under jorden på Svendborg Havn ligger Svendborgs hovedpumpestation, der sikrer at regn- og spildevand fra store dele af kommunen ledes sikkert mod renseanlægget Egsmade ved Skårup.

Pumpestationen er dog utidssvarende og renoveringsmoden, og derfor bygger vi en ny pumpestation på havnen. Men denne gang skal den ikke gemmes væk, tværtimod kommer den til at være en synlig del af havneområdet omkring Nordre Havnegade.

Før i tiden forsøgte man at gemme de tekniske anlæg væk, men i dag ønsker vi både at synliggøre de nødvendige funktioner, der er på havnen, og at øge bevidstheden om de klimaændringer, vi skal håndtere nu og i fremtiden. Samtidig skal vi sikre de tekniske anlæg mod høj vandstand, og derfor er det ikke længere hensigtsmæssigt at etablere tekniske installationer under jorden.

En integreret del af det nye havneområde

Den nye pumpestation kommer til at indgå som en synlig og integreret del af det nye havneområde og planerne for Den Blå Kant. Bygningen, der skal rumme selve pumpeanlægget, er tænkt udformet som et pumpehjul eller en snegl, og det er planen, at der skal være et rekreativt område på bygningens top, hvor besøgende kan nyde udsigten over havneområdet.

Projekteringen af pumpeanlægget er endnu ikke afsluttet, men i planen er der desuden fokus på at udvikle en løsning, der gør det muligt på sigt at udvinde varmen fra spildevandet og genbruge det i Svendborg Fjernvarmes ledningsnet.

Mens den nye pumpestation opføres, vil den eksisterende pumpestation være i fuld drift.

Partnerskab bag opførelsen af den nye pumpestation

For at sikre at design og funktion af både bygning og pumpeanlæg optimeres bedst muligt gennem alle faser af projektet, gennemføres projektet i såkaldt partnering.

Det er et partnerskab mellem Vand og Affald (bygherre), EnviDan (rådgivende ingeniør) og Arkil (entreprenør), hvor alle parter forpligter sig til at arbejde tæt sammen under både optimering, projektering og udførelse af pumpestationen, med udgangspunkt i fælles mål for blandt andet kvalitet, økonomi, miljø og arbejdsmiljø.

Vi bruger den type samarbejde i flere af vores projekter og har god erfaring med, at det øger kvaliteten af det samlede projekt.

Fakta

  • Den nye Hovedpumpestation skal ligge tæt på krydset mellem Nordre Kajgade og Nordre Havnevej, hvor skaterparken lå. Skaterparken er derfor flyttet til Frederiksøen.
  • Byggeriet opstartede i september 2022 og forventes afsluttet inden udgangen af 2024.
  • Vand og Affald er bygherre på projektet.