Gå til indhold

Indsamling af emballageplast og mad- og drikkekartoner i sommerhuse

Fra den 1. juli 2021 kan sommerhuse aflevere emballageplast og mad- og drikkekartoner til genbrugsbilen.

Hvordan skal jeg sortere?

Generelt gælder følgende:

  • Emballageplast og mad- og drikkekartoner pakkes i den samme klare plastsæk på maks. 110 liter.
  • Materialerne skal være rene og uden rester af madvarer. Skyl gerne mad- og drikkekartoner med lidt koldt vand for at undgå lugtgener.
  • Husk at lukke sækken.

Herunder en mere detaljeret sorteringsguide for emballageplast og mad- og drikkekartoner:

 

JA TAK

NEJ TAK

Plastposer og -folie fra madvarer (fx slikposer, poser fra grøntsager, folie fra kød- og salatbakker)

Ikea-poser, bigbags, presenning (sorteres som restaffald)

Mad- og drikkekartoner

Beskidte/fyldte mad- og drikkekartoner

Hård plastemballage (fx fra fødevarer, legetøj)

Grøntsags- og frugtnet (sorteres som restaffald)

Plastflasker, beholdere (fx fra shampoo)

Skumplast (sorteres som restaffald)

Tom plastemballage med faremærket sundhedsfare

Tom plastemballage med øvrige faremærker (sorteres som farligt affald)

Plastik urtepotter (banket rene for jord)

Plastikurtepotter med jord

Plastiklegetøj (uden elektronik)

Elektronik (fx legetøj med elektronik) (sorteres som elektronik)

Opvaskebørster, tandbørster

Plast-tov, snor, reb (sorteres som restaffald)

Hvordan bliver emballageplast og mad- og drikkekartoner afhentet?

Sækken med emballageplast og mad- og drikkekartoner bliver fremover afhentet af genbrugsbilen én gang om måneden i perioden 1. april - 31. oktober.

Ligger dit sommerhus for sig selv, skal du stille sækken frem til nærmeste offentlige vej eller private fællesvej.

Ligger dit sommerhus i et sommerhusområde, skal du stille sækken frem til et fælles opsamlingssted.

 

Oversigt over opsamlingssteder i sommerhusområder

Her kan du se en oversigt over opsamlingssteder i de forskellige sommerhusområder. Find oversigten ved at klikke her.

Er opsamlingsstedet i jeres sommerhusområde placeret uhensigtsmæssigt, kan grundejerforeningen rette henvendelse til VA – så finder vi i fællesskab et bedre opsamlingssted. Kontakt os på tlf. 63215515

 

Beskedservice om affald

Hvis du tilmelder dig beskedservice om affald, får du en mail eller sms dagen inden, dit affald bliver afhentet.

NB! For nogle sommerhuse vil det først være muligt at tilmelde sig beskedservice fra den 1. juli.

Tilmeld dig beskedservice her

Hvorfor har vi ikke en beholder til plast?

Vi har fokus på at sikre så høj genanvendelse af plast som muligt.

Derfor har vi sammen med andre fynske kommuner været i gang med at undersøge muligheden for et fælles eftersorteringsanlæg, hvor plast kan afleveres sammen med restaffald og udsorteres maskinelt, så vi sikrer en høj grad af genanvendelse.

Dette er baggrunden for, at der ikke er opsat en beholder til plast, og plast skal derfor indtil videre afleveres til genbrugsbilen eller på genbrugsstationen, hvorfra det sendes til genanvendelse.

Hvorfor et eftersorteringsanlæg
Analyser viser, at når man indsamler plast ved husstanden, får man ikke al plast med - for meget ender i skraldespanden.

Samtidig er plastaffald en kompleks affaldsfraktion, der består af mange forskellige polymerer, derfor skal plast uanset hvad eftersorteres inden, det kan genanvendes.

 

På et eftersorteringsanlæg kan plast udsorteres i specifikke plasttyper. Noget plast kan gå direkte til genanvendelse, andet skal kemisk genindvindes - det vil sige, at plasten laves til et olieprodukt, der kan bruges til ny plast - og resten som ikke kan genanvendes, kan bruges som brændsel i fjernvarmen i perioder med spidsbelastning.