Gå til indhold

Sortering af TOM plastemballage med faremærke

Affald

24. marts 2021

Fra den 1. april er der nye retningslinjer for sortering af TOM plastemballage med faremærke.

TOM plastemballage som kun har mærkningen sundhedsfare  sorteres som plast.

  • Mindre flasker som fx har indeholdt opvaskemiddel kan afleveres på genbrugsstationen i containeren til emballageplast eller til genbrugsbilen.

  • Større dunke afleveres på genbrugsstationen i containeren til hård plast.  

TOM plastemballage med alle øvrige faremærker sorteres som farligt affald.

 

 

Del artikel

Relaterede nyheder