Gå til indhold

Organisation

At sætte kunden i centrum er en helt naturlig værdi for os da kunderne er dem, der sikrer vores eksistensgrundlag.

Vores værdier

At sætte kunden i centrum er en helt naturlig værdi for os da kunderne er dem, der sikrer vores eksistensgrundlag. Vores opgaver kan beskrives som at:

• Fremme forståelsen hos alle vores interessenter for den rolle, vi alle spiller i fællesskabet og bevarelsen af vores livsgrundlag/fælled.

• Sikre, bevare og styre tilgængelighed og adgang til rent drikkevand.

• Udvikle og få øje på nye muligheder for at udvinde og anvende de værdifulde ressourcer i det, vi i mange år har kaldt for “spildevand” og “affald” og bidrage til reduktion af drivhusgasser.

• Som en lokalt funderet virksomhed levere de bedst mulige rammer for samfundsudviklingen på en forsvarlig og bæredygtig måde. Herunder også socialt og økonomisk bæredygtig.

Organisationsdiagram 2023

I organisationen har vi følgende teams

AMU-Team

Vi ønsker et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det indebærer blandt andet at vi ikke kommer til skade eller bliver syge af at være på arbejde. Vi har alle et ansvar for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø - det kommer ikke af sig selv.

DDS-Team

Vi ønsker at minimere risikoen for forurening i drikkevandet. Derfor har vi valgt at implementere dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS).

DDS er en systematisk og logisk fremgangsmåde til styring af drikkevandssikkerhed, hvor hvert led i vandforsyningssystemet vurderes i forhold til hvad der kan gå galt, og hvor kritisk det er i forhold til forbrugernes sikkerhed og de vandkvalitetsmål, som vi har stillet op. Disse kritiske forhold prioriteres og der opstilles en plan for styring af risici.

KMES-Team

KMES-Teamet varetager efterprøvning af ledelsessystemet i forhold til de 4 standarder, ledelsessystemet bygger på. Teamet efterprøver primært ved at gennemføre 4 årlige interne audits, hvor det gennem en reflekterende samtale med vores kollegaer afsøges, om vi gør som vi skal. Dvs. at vi under samtalen forholder os til sammenhæng med de 6 forretningsprocesser, vi har formuleret, som danner grundlaget for vores virke i henhold til standarderne.

MED-Udvalg

MED-Udvalget består som hovedregel af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og leder. Hvis en af pladserne ikke kan besættes af en tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, kan der vælges en repræsentant blandt medarbejderne.

Trivselsgruppe

Trivselsgruppen står for at arrangere sociale og faglige arrangementer.